Tarptautinės mokytojų dienos proga – sveikinimai, padėkos, Metų mokytojo apdovanojimai

0
1746

Pasitinkant Tarptautinę mokytojų dieną, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko vienos iš kilniausių profesijų atstovų pagerbimo, Metų mokytojo konkurso nugalėtojo bei labiausiai nusipelniusių mokytojų apdovanojimo iškilmės.

Švietimo bendruomenę pagerbti atvyko Prienų r. savivaldybės vadovai, Savivaldybės tarybos nariai, administracijos atstovai, garbingi svečiai.

Pedagogus nuoširdžiai pasveikino Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Prie sveikinimų taip pat prisijungė mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Prienų r. savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas Deividas Dargužis. Sveikinusieji dėkojo mokytojams už ištikimybę savo pašaukimui, linkėjo sveikatos, entuziazmo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, nepritrūkti noro motyvuoti ir skatinti mokinius ieškoti žinių, augti ir tobulėti. Visai švietimo bendruomenei buvo perduoti ir šventinėje popietėje negalėjusio dalyvauti mero Alvydo Vaicekausko sveikinimai.

Apdovanojimai išdalinti daugiau nei trims dešimtims švietimo darbuotojų
Tarptautinės mokytojų dienos proga buvo apdovanoti pedagogai, labiausiai nusipelnę skleidžiant žinias ir ugdant išsilavinusią pilietišką jaunąją kartą.

Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko padėkomis ir vardiniais rašikliais apdovanota 14 rajono mokytojų, pasižyminčių profesionalumu, aktyvia projektine veikla, kolegiškumu. Padėkos įteiktos: Laimai Astrauskaitei, Vilijai Bičinskienei, Vitai Buzaitei, Jelenai Knašienei, Ingai Kuzminskienei, Ramūnui Makaveckui, Vydmantui Petraškai, Ilonai Rasimavičienei, Snieguolei Sinkevičienei, Jadvygai Šimaitienei, Inesai Tamošiūnienei, Rasai Valatkaitei, Daivei Vaznienei, Vilijai Vilkaitienei, Linutei Vitkauskienei, Aldonai Venterienei.

Prienų r. savivaldybės mero A. Vaicekausko padėkos ir vardiniai rašikliai įteikti 14 rajono mokytojų, kurie atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, kurių mokiniai tampa respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais: Danutei Acuvienei, Violetai Butkuvienei, Laimutei Čepulinskienei, Irenai Drižilauskienei, Reginai Eidukevičienei, Vilmai Glaveckienei, Jūratei Grybauskienei, Linui Kamblevičiui, Aldutei Klimavičienei, Astai Lasatienei, Ritai Leitanienei, Editai Losevaitei, Laurai Vaznienei, Redai Zuikienei.

Už veiksmingą vadovavimą mokykloms, atsakingą mokymo ir mokymosi proceso organizavimą, bendruomenės telkimą mero padėkomis taip pat apdovanoti mokyklų direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui: Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė, Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aidutė Jurešienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė, Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktorius Saulius Pūras.

Komisijos sprendimu 2019 Metų mokytojo nominacija paskirta Prienų „Žiburio“ gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei Rasai Kučinskienei. Kartu su mero padėka mokytojai įteiktas unikalus stiklo suvenyras ir 700 eurų piniginis prizas. Rasa Kučinskienė vadovų ir kolegų apibūdinama kaip iniciatyvi, kūrybinga mokytoja, kryptingai ugdanti sumanius, aktyvius ir atsakingus mokinius, besidominčius naujausiomis technologijomis ir gebančius integruotis į besikeičiančią aplinką, ją tausoti. Mokytoja, siekdama šio tikslo, išnaudoja ne tik pamokos, bet ir visas kitas galimybes gimnazijoje ir už jos ribų. Bendradarbiaudama su kolegomis: biologijos, chemijos, fizikos, anglų kalbos mokytojais, organizuoja integruotas veiklas, tyrimus, konkursus, išvykas į aukštojo mokslo įstaigas, laboratorijas, gamtinius ir kultūrinius objektus, drauge su mokiniais dalyvauja mokslinėse konferencijose, projektuose. Komisija labai gerai įvertino mokytojos pedagoginį profesionalumą, siekį kryptingai tobulėti ir pedagoginę lyderystę.

Šventės proga gausiai susirinkusią švietimo bendruomenę sveikino mažieji „Pasakos“ lopšelio-darželio atlikėjai, o Prienų r. savivaldybė dovanojo koncertą „Lietuvos trombonų projektas ir Loreta Sungailienė“.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai