Švietimo vadovų pasitarime aptarti švietimo biudžeto ir kiti klausimai

0
1975

Sausio 31 d. Prienų r. savivaldybėje vyko rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame buvo aptarti švietimo įstaigų biudžeto ir kiti švietimo, socialiniai klausimai.

Pasitarime dalyvavo Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, specialistai.

Meras A. Vaicekauskas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal LR Vyriausybės patvirtintą metodiką daugiau savivaldybės biudžeto lėšų bus skirta švietimo įstaigų švietimo pagalbos ir valdymo reikmėms. Mero teigimu, lėšų švietimo įstaigoms yra numatyta visose programose, toliau bus remontuojamos įstaigos, gerinama jų aplinka, tvarkomi kiemai.

2019 m. savivaldybės biudžetas bus tvirtinamas artimiausiame Tarybos posėdyje. Biudžetas šiais metais bus labai įtemptas, todėl meras ragino švietimo įstaigų vadovus atidžiai planuoti įstaigų finansus, dėlioti prioritetus.

Pasitarime paliesta aktuali visai visuomenei problema – psichotropinių medžiagų platinimas mieste, prie mokyklų, jų vartojimas tarp jaunimo. Meras kvietė vadovus, socialinius pedagogus, socialinius darbuotojus ir visus su vaikais dirbančius specialistus sustiprinti dėmesį, apie įtartinus atvejus informuoti atitinkamas institucijas, nuolat bendradarbiauti su policija.

Savivaldybės ir švietimo vadovų pasitarimo metu meras A. Vaicekauskas, Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas, kolegos vadovai gražaus jubiliejaus proga pasveikino Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorę Irmą Kačinauskienę.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai