Šventinis renginys „Žiemos mozaika“

0
1754

Gruodžio 27 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko tradicinis nemokamas šventinis vakaras visuomenei „Žiemos mozaika“.

Susirinkusiuosius pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, kuris palinkėjo visiems sėkmės, sveikatos, bendrystės ir gražių darbų Prienų kraštui ateinančiais 2020-aisiais metais.

Šventinio renginio metu buvo pagerbti ir apdovanoti 22 Prienų r. savivaldybės kalėdinės aplinkos kūrimo konkurso „Lai ateina šventės žiburiuotos“ nugalėtojai.

Konkursą Prienų r. savivaldybės seniūnijose vykdė ir nugalėtojus išrinko Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų sudarytos vertinimo komisijos. Konkurso nugalėtojais išrinkti Jurgita ir Darius Pacukoniai iš Balbieriškio, Danutė ir Albinas Seikauskai iš Vazgaikiemio (Balbieriškio sen.), Diana ir Paulius Aleksandravičiai iš Valengiškių k. (Išlaužo sen.), Ramunė ir Tomas Zaleckai iš Gražučių k. (Išlaužo sen.), Vijoleta ir Algirdas Jaruševičiai iš Strazdiškių k., Jiezno sen.). Apdovanojimai įteikti ir IĮ – kavinės „Pas močiutę“ savininkei jiezniškei Laimai Beliūnienei, Naujosios Ūtos seniūnijos gyventojams Rasai ir Gediminui Venciams bei Dalei ir Arūnui Bendinskams, Dalytei ir Raimundui Markūnams, gyvenantiems Pakuonio sen., Editai ir Osvaldui Kedžiams iš Ašmintos k. (Pakuonio sen.), prieniečiams – UAB „Tango pizza“ savininkams Dovilei ir Jauniui Mališauskams, Karolinai Petraitienei, Jūratei ir Virgilijui Antanavičiams, Laimutei ir Albertui Jurgelaičiams, Mačiūnų k. gyventojams Jurgitai ir Gintarui Valavičiams, Bagrėno k. gyventojams Loretai ir Alvydui Bendinskams, Alšininkų k. (Stakliškių sen.) gyvenantiems Dalei ir Egidijui Katkauskams, taip pat Virginijai ir Žydrūnui Raižiams iš Medžionių k. (Stakliškių sen.), Prienų rajono Klebiškio kaimo (Šilavoto sen.) atstovams – bendruomenei „Klevas“ (pirmininkė Aistė Černevičienė) bei Vilmai ir Antanui Pažėrams, veiveriškiams Laimai ir Gediminui Vilkeliams ir Edgarui Laurinaičiui.

Nugalėtojams įteiktos Savivaldybės dovanos, mero padėkos raštai ir simboliniai suvenyrai. Ačiū visiems, kurie myli grožį, puoselėja savo namų ir įstaigų aplinką, puošia ją ne tik švenčių progomis, bet prižiūri nuolatos. Kuo daugiau bus tokių darbščių, kūrybingų žmonių, tuo mūsų kraštas bus gražesnis, o žmonės laimingesni.

Po apdovanojimų susirinkusiųjų laukė įspūdinga Prienų r. savivaldybės dovana – šventinis koncertas, kuriame skambėjo klasikinė muzika ir miuziklų dainos. Gerą nuotaiką susirinkusiems dovanojo atlikėja Vaida Genytė, smuiko virtuozas Zbignevas Levickis, pianistė Laura Lankutytė ir perkusininkas Viktoras Krasauskas.

Prienų r. savivaldybės informacija
R. Sinkevičiūtės nuotraukos

Komentarai

komentarai