Svarbesni 2020 metų sausio mėnesio darbai

0
539

Sausio 2 d. Švietimo skyrius organizavo „Erasmus+“ programos KA2 projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ pasitarimą-seminarą „Refleksijos ir įsivertinimo metodai, siekiant mokinių pažangos“, kuriame dalyvavo Prienų r. mokyklų matematikos mokytojai.

Sausio 3 d. Švietimo skyrius organizavo pasitarimą „Prienų r. savivaldybės mokinių mokymosi rezultatai nacionalinių ir tarptautinių švietimo tyrimų kontekste, gairės mokymosi rezultatams gerinti“, kuriame mokyklų komandos kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo patarėja dr. Rita Dukynaite analizavo mokinių mokymosi rezultatus bei galimybes juos pagerinti.

Sausio 8 d. Prienų r. savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kvietimu Savivaldybėje apsilankė Prienų rajono policijos komisariato viršininkas Andrius Rupeikis. Susitikimo metu buvo aptartos aktualijos, saugumo klausimai. Kalbėta apie dar glaudesnį bendradarbiavimą, sutarta daugiau dėmesio skirti naujų viešųjų erdvių stebėjimui, kelių eismo saugumui.

Sausio mėn. Centrinė projektų valdymo agentūra atliko projektų ,,Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos atnaujinimas“ ir „Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“ patikras vietoje, kurių metu neatitikimų nenustatyta.

Sausio 13 d. vyko tradicinis susitikimas su Prienų rajono dvasininkais, kuriame buvo kalbėta apie savivaldybės aktualijas, pasidalinta džiaugsmais, rūpesčiais bei aptarti ateities iššūkiai.

Sausio 16 d. vyko Prienų r. savivaldybės vadovų pasitarimas su seniūnais. Pasitarimo metu aptarti šių metų tikslai, diskutuota socialinių būstų kontrolės bei kelių priežiūros klausimais. Kalbėta apie seniūnų ataskaitų rengimą, įgyvendintą vandentvarkos projektą, artėjančius svarbiausius renginius.

Sausio 16 d. vyko Prienų rajono savivaldybės organizuoti konkursai švietimo įstaigų vadovų – Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos ir Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorių – pareigoms eiti. Konkursus laimėjo Rasa Žilinskienė ir Stasys Valančius.

Sausio 16 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko tradicinis mero Alvydo Vaicekausko inicijuotas padėkos vakaras, skirtas Prienų r. savivaldybės verslininkams. Renginyje apdovanoti konkurso ,,Sukurta Prienų krašte“ dalyviai ir nugalėtojai.

Sausio 17 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos vokalinis ansamblis bei vokalinis kvintetas ir Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos solistė Samanta Pučkaitė sėkmingai dalyvavo Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ antrajame etape ir pateko į trečiąjį etapą.

Sausio 20–24 d. vyko „Erasmus+“ programos KA1 bendrojo ugdymo mobilumo projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ kursai Maltoje, kuriuose dalyvavo dešimties Prienų r. švietimo darbuotojų komanda: pradinių klasių anglų kalbos mokytojai ir Švietimo skyriaus darbuotojai.

Sausio 24 d. Savivaldybėje vyko susitikimas su UAB „Alvora“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ atstovais, kurie vykdys magistralinio dujotiekio, sujungsiančio Lietuvą ir Lenkiją, statybos darbus Prienų r. savivaldybės teritorijoje. Pasitarime daugiausia dėmesio skirta Jiezno seniūnijos kelių išsaugojimo klausimams, aptarta transporto judėjimo schemos suderinimo su Savivaldybės eismo saugumo komisija procedūra ir kt.

Sausio mėn. baigtas Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos laiptų remontas bei įrengtas neįgaliųjų pandusas.

Sausio 24 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko tradicinė „Gyvenimo“ laikraščio Padėkos šventė. Jos metu pagerbti 2019-aisiais gražių ir prasmingų darbų nuveikę žmonės. Prienų r. savivaldybės nominacija už Prienų vardo garsinimą įteikta sklandytojai, įvairių šalies tarptautinių sklandymo varžybų dalyvei, atskirų pratimų nugalėtojai ir prizininkei, Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinei darbuotojai Editai Skalskienei.

Sausio 24–26 d. Vilniaus parodų centre „Litexpo“ vyko didžiausia Baltijos šalyse specializuota tarptautinė turizmo paroda „Adventur 2020“, kurioje jau penktus metus iš eilės dalyvavo ir Prienų r. savivaldybė.

Sausio 27 d. vyko pirmasis šiais metais Savivaldybės tarybos posėdis. Jame svarstyti 27 klausimai. Posėdyje patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, taip pat 21 Tarybos nario balsais (iš 22 dalyvavusiųjų posėdyje) patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas. Priimtas sprendimas dėl Savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo, pritarta projektui „Prienų rajono dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“, patvirtintos Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo bei Religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos bei kiti klausimai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai