Svarbesni 2020 metų gegužės mėnesio darbai

0
384

Gegužės mėn. paskirstytos nevyriausybinių organizacijų, kūno kultūros ir sporto asociacijų, jaunimo organizacijų ir religinių bendruomenių veiklos rėmimo programų bei sporto projektų finansavimo lėšos.

Gegužės mėn. įvyko vaikų socializacijos programų konkursas, jam rajono mokyklos pateikė 10 programų. Komisijos sprendimu finansuotos visos pateiktos programos, joms iš viso skirta 6 000 Eur.

Gegužės mėn. 13 neformaliojo vaikų švietimo teikėjų nuotoliniu būdu vykdė 16 neformaliojo vaikų švietimo programų, nuotoliniu būdu buvo ugdomi 483 mokiniai.

Gegužės pradžioje vykusiame nuotoliniame Prienų r. savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdyje svarstyti fizinių ir juridinių asmenų prašymai dėl eismo saugumo priemonių pritaikymo.

Gegužės mėn., įgyvendinant projektą „Prienų rajono asmens priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“, atlikti Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 4 kabinetų remonto darbai.

Gegužės mėn. pasirašytos rangos sutartys dėl Prienų Panemunės g. šaligatvio įrengimo ir vasaros estrados erdvės prie Nemuno sutvarkymo. Darbai bus finansuojami pagal projektą „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“.

Gegužės mėn. mokyklose vyko menų (dailės ir muzikos) ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai.

Gegužės 22 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Savivaldybės vadovų pasitarimas su seniūnais. Pasitarime aptarti seniūnijų kelių registracijos ir remonto, apleistų statinių, atliekų tvarkymo, dokumentų saugojimo ir kiti klausimai.

Gegužės mėn. pasirašyta dotacijos sutartis tarp Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo mainų paramos fondo „Erasmus+“ projektui „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ įgyvendinti. Projektu bus siekiama pagerinti mokinių savijautą klasėse ir mokyklų emocinę aplinką, jam skirta 146 301 Eur dotacija.

Gegužės mėn. baigti Jiezno muzikos mokyklos patalpų remonto darbai.

Gegužės mėn. baigti sodų bendrijų gatvių kapitalinio remonto darbai ir Prienų Statybininkų g. paprastojo remonto darbai. Suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė prie Ašmintos daugiafunkcio centro.

Gegužės 28 d. vyko nuotolinis Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis, kuriame apsvarstyti 44 darbotvarkės klausimai. Posėdyje vienbalsiai patvirtinta mero Alvydo Vaicekausko 2019 metų veiklos ataskaita. Taip pat pritarta švietimo įstaigų bei Savivaldybės valdomų įmonių ataskaitoms, Savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto pakeitimams bei AB „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano papildymui. Posėdyje patvirtintos Triukšmo prevencijos Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, priimti kiti sprendimai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai