Svarbesni 2019 metų sausio mėn. darbai Prienų r. savivaldybėje

0
2215

Prienų krašte vyko ne vienas renginys, skirtas Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai – paminėti. Prienų r. savivaldybė, rajono įstaigos ir gyventojai dalyvavo visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai projekto „Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g.“, įgyvendinamo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-511, paraiška.

Sausio 14 d. jau ketvirtus metus iš eilės mero A. Vaicekausko iniciatyva vyko rajono dvasininkų ir Savivaldybės vadovų susitikimas. Susitikimo dalyviai aptarė nuveiktus darbus ir ateities bendradarbiavimo galimybes.

Baigtas įgyvendinti projektas „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“. Projekto metu įsigyta įrangos, baldų, stendų, dekoro elementų, sukurtas ekspozicijų programinis turinys, modernizuotas apšvietimas pagal parengtą muziejaus modernizavimo koncepciją. Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Prienų r. savivaldybės biudžeto. Projekto biudžetas – 85 622 Eur.

Sausio 24 d. vyko Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu patvirtintas papildomas etatas darbui su jaunimu Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, nustatytos Prienų autobusų stoties nuomos sąlygos, svarstyti kiti klausimai.

Parengtas Stakliškių gimnazijos pastato modernizavimo investicinis projektas.

Sausio 25 d. Švietimo skyrius organizavo mokyklų direktorių pasitarimą, kuriame aptarti 2018 m. švietimo veiklų rezultatai, 2019 m. planuojama veikla, sausio 31 d. vyko mokyklų direktorių susitikimas su meru A. Vaicekausku, kuriame aptarti mokyklų finansavimo klausimai.

Pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą „Miestų kompleksinė plėtra“ įgyvendintas projektas „Prienų autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“. Jo metu buvo pertvarkyta, rekonstruota ir pritaikyta pagal miesto poreikius senoji autobusų stotis. Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Savivaldybės biudžeto. Bendras projekto biudžetas 334 619 Eur.

Parengtas techninis projektas Nemuno dešiniosios pakrantės kraštovaizdžiui sutvarkyti.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ projektinis pasiūlymas. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto, projektui įgyvendinti skirta 237 000 Eur.

Sausio 25–27 d. Vilniuje, LITEXPO rūmuose, vyko tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur 2019“, kurioje jau ketvirtus metus iš eilės dalyvavo ir Prienų r. savivaldybės komanda.

Sausio 28 d. atidarytas atnaujintas Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastatas.

Teritorijų planavimo komisijoje suderintas Armanavos smėlio ir žvyro telkinio (Stakliškių sen.) išteklių naudojimo specialusis planas.

Įvykdytas Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro kapitalinio remonto rangos darbų pirkimas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai