Svarbesni 2019 metų lapkričio mėnesio darbai

0
1045

Lapkričio 7 d. Savivaldybėje vyko Gabių ir talentingų vaikų skatinimo komisijos posėdis. Posėdyje aptarti Prienų švietimo pagalbos tarnybos paraiškos „Dėl gabių ir talentingų vaikų skatinimo ir rėmimo finansavimo“, Gabių ir talentingų vaikų skatinimo programos lėšų, gautų 2019 metais, panaudojimo bei planavimo 2020 m. biudžete klausimai.

Lapkričio 7 d. vyko pirmasis Prienų r. savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis. Posėdyje tarybos pirmininku išrinktas Saulius Narūnas, kaimo bendruomenės „Balbieriškis“ pirmininkas, o pirmininko pavaduotoja – Virginija Naudžiūtė, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė.

Lapkričio 8 d. Švietimo skyrius organizavo mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui pasitarimą, kuriame pristatyta nauja programinė įranga mokykloms, vyko teorinės ir praktinės sesijos apie interaktyvią mokymosi įrangą, virtualią realybę švietime, tinklo problemų sprendimą.

Lapkričio mėn. seniūnijose vyko Prienų rajono savivaldybės 2020–2028 metų strateginio plėtros plano pristatymas, seniūnijų gyventojai pateikė pasiūlymus.

Lapkričio mėn., įgyvendinant projektą „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“, baigti darbai universalaus sporto aikštyno ir poilsio zonoje prie tvenkinio, teritorijoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

Lapkričio mėn. baigti Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpų, esančių Kauno g. 2C, vidaus remonto darbai.

Lapkričio 11-15 d. 12 žmonių komanda iš Prienų miesto mokyklų ir Švietimo skyriaus dalyvavo Erasmus+ programos strateginės partnerystės projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ tarptautiniame projekto partnerių susitikime Ispanijoje. Buvo įvertinta projekto veiklų pažanga ir susitarta dėl tolesnių darbų.

Lapkričio 15 d. Prienuose vyko Sveikatą stiprinančio Kauno regiono 7-oji konferencija „Lyderystė sveikatos priežiūros sektoriuje – teorija ir praktika“. Konferencijoje didelis dėmesys buvo skiriamas visuomenės sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos ugdymui, aptartos sveikatos politikos naujovės, pasidalinta lyderystės ir bendradarbiavimo pavyzdžiais.

Lapkričio 15 d. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre vyko gitarų vakaras „Skamba gitaros stygos…“. Dalyvavo atlikėjai iš Vilniaus, Alytaus, Birštono, Balbieriškio ir Skriaudžių.

Lapkričio 16 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko XV respublikinis senjorų liaudiškų šokių kolektyvų konkursinis festivalis „Revuona 2019“. Festivalio pereinamasis prizas atiteko Joniškio kultūros centro senjorų liaudiškų šokių ansamblio „Jievaras“ šokėjams.

Lapkričio mėn. baigti asfaltavimo darbai Sodžiaus g., Prienlaukio g. ir Jaunystės g. Prienuose, Dvaro g. Ašmintos kaime, Naujojoje g. Naujosios Ūtos kaime.

Lapkričio mėn. baigti vandentiekio tiesimo darbai Vėžionių k.

Lapkričio 19 d. vyko Prienų r. savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdis, kuriame nagrinėti gyventojų ir seniūnų prašymai.

Lapkričio 20 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Prienų rajono savivaldybės „Metų ūkio“ šventė. Pagerbti rajono žemdirbiai ir apdovanoti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai. Pirmosios vietos laimėtojais tapo Auksė ir Rolandas Aleksandravičiai.

Lapkričio 21 d. Prienų rajono savivaldybė kartu su JAV ambasada Lietuvoje organizavo paskaitą „Regioninis ekoturizmas JAV“. Paskaitą skaitė JAV Rytų Karolinos universiteto Rekreacijos departamento profesorė Paige Viren.

Lapkričio 22 d. Šilavoto laisvalaikio salėje vyko folkloro kolektyvų sambūris „Per gyvenimą su daina“, skirtas folkloro grupės „Akacija“ kūrybinės veiklos 25-mečiui.

Lapkričio 25–29 d. Prienų r. mokyklų anglų k. mokytojų ir Švietimo skyriaus atstovų 10 žmonių komanda dalyvavo Erasmus+ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ mokymuose apie šiuolaikinius anglų kalbos mokymo(si) metodus Maltoje.

Lapkričio 26 d. vyko Prienų r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos posėdis. Pasitarime aptarti baigiamieji metų darbai, seniūnų ataskaitų rengimo, atliekų, bešeimininkio turto tvarkymo, socialinių būstų kontrolės ir kiti klausimai.

Lapkričio 26 d. Prienų r. savivaldybėje vyko administracijos inicijuotas seniūnų pasitarimas.

Lapkričio 27 d. vyko Savivaldybės tarybos posėdis. Jame svarstyti 27 klausimai. Posėdyje patvirtinti Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo, Jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimo programų lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarkos aprašai, Prienų r. savivaldybės seniūnaičio išlaidų, susijusių su jo veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas, pritarta projektui „Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ dviejų grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“.

Lapkričio 28–29 d. meras Alvydas Vaicekauskas dalyvavo LSA organizuojamame seminare merams „Bendradarbiavimas su rizikos šalimis. Propaganda. Hibridinės grėsmės. Prekyba poveikiu: rekomendacijos savivaldybėms“.

Lapkričio 30 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Laimingas Prienų kraštas“. Konferencijoje pristatyti Prienų krašte atlikto reprezentatyvaus tyrimo, rezultatai – 2019 m. Prienų rajono savivaldybės Laimės indeksas yra 6,2.

Lapkričio 30 d. Stakliškių gimnazijoje vyko tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Rudens sambariai“.

Prienų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai