Svarbesni 2018 metų gruodžio mėn. darbai Prienų r. savivaldybėje

0
726

Gruodžio 1 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka pristatė Prienų r. mokinių kūrybos almanacho „Prienų krašto vyturiai“ šešioliktąją knygą.

Gruodžio 2 d. prasidėjo Prienų r. savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ 2018-2019 m. krepšinio pirmenybės. Pirmenybėse, kurios vyks iki 2019 m. kovo mėn., dalyvauja 11 komandų.

Gruodžio 2 d. Prienuose vyko respublikinis sakralinės muzikos festivalis „Džiaugsmas pasauliui 2018“, kuriame dalyvavo vokalinės muzikos kolektyvai iš Marijampolės, Varėnos, Prienų ir Kauno r.

Gruodžio 7 d. per Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) tradicinį renginį Seimo Pirmininkas V. Pranckietis ir KPPAR prezidentas Z. Dargevičius rūmų „Padėkos ženklo“ apdovanojimą įteikė Prienų r. savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui. Ženklas merui įteiktas už konstruktyvaus valdžios ir verslo dialogo kūrimą, bendrų projektų inicijavimą ir aktyvų bendradarbiavimą su rūmais.

Su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m.

Gruodžio 8 d. paminėtas Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro 10 metų veiklos jubiliejus.

Gruodžio 12 d. Švietimo skyrius organizavo konferenciją „Kaip įgalinti pokytį?“ „Erasmus+“ programos projektų dalyviams – Prienų r. mokyklų vadovams ir mokytojams.

Įvertinti 4 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, paskirstyti 53 639 Eur (iš jų 8 940 Eur savivaldybės biudžeto lėšos).

Suremontuoti 2 socialiniai būstai Prienuose – įvestas vandentiekis, įrengti sanitariniai mazgai.
Įrengti lietaus nuvedimo šulinėliai Statybininkų g. Prienuose (prie lopšelio-darželio „Gintarėlis“).

Prienuose vyko ukrainiečių dailininkų pleneras, skirtas Lietuvos 100-mečiui. Projekto esmė – meninės temos „Lietuva ir mes. Ukrainietiška impresija“ realizacija.

Gruodžio 14 d. Švietimo skyrius organizavo mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui išvažiuojamąjį pasitarimą „Novatoriškos ugdymo(si) praktikos Panevėžio rajone“. Mokyklų vadovai susipažino su švietimo veiklomis Panevėžio r., naujomis ugdymo(si) organizavimo, mokymo aplinkų kūrimo galimybėmis.

Užbaigti Vytauto g. Purvininkų k. (Išlaužo sen.) asfaltavimo darbai.

Pradėti automobilių stovėjimo aikštelės prie Prienų ligoninės įrengimo darbai.

Gruodžio 16 d. Prienuose vyko Kalėdinis šokių turnyras, kuriame dalyvavo apie 1000 jaunųjų šokėjų iš visos Lietuvos.

Pradėtos projekto „Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro Skriaudžiuose kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimo procedūros.

Gruodžio 17 d. Prienų ligoninėje prie apskritojo stalo apie Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo projektą diskutavo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorius E. Visockas, LR Seimo narys A. Palionis, savivaldybės gydytojas V. Slauta, Birštono savivaldybės atstovai, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai.

Gruodžio 20 d. vyko Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu patvirtintas Prienų miesto bendrojo plano koregavimo teritorijų planavimo dokumentas, pakeistas Prienų miesto šilumos ūkio specialusis planas, svarstyti kiti klausimai.

Gruodžio 20 d. vyko padėkos vakaras, skirtas Prienų rajono savivaldybės rėmėjams. Vakaro metu apdovanoti Prienų r. savivaldybės ir Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų pirmą kartą organizuoto konkurso ,,Sukurta Prienų krašte“ dalyviai ir nugalėtojai. Pirmasis nugalėtojo AITVARAS atiteko UAB „Sklandytuvai ir Ko“ už pagamintą sklandytuvą LAK-17B FES.

Patvirtinti pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminų centrai Prienų r. savivaldybėje.

Iš Savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo dalis žemės mokesčio kompensuota 161, o dalis palūkanų – 36 žemės ūkio subjektams. Iš viso skirta 42 100 Eur.

Užbaigtas žvyrkelių Jūrės k. (Veiverių sen.), Dvariškių k. (Stakliškių sen.) kapitalinis remontas.
Švietimo skyrius, bendradarbiaudamas su seniūnijomis, rinko duomenis apie Prienų r. nesimokančius vaikus ir mokyklos nelankančius mokinius.

Gruodžio mėn. paramą maisto produktais ir higienos prekėmis gavo 3195 Prienų r. savivaldybės gyventojai.

Įrengta asfalto danga Dainavos g. Veiveriuose, Vėjo g. Pakuonyje.

Pabaigti Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos atnaujinimo darbai.

Gruodžio 28 d. Prienų KLC vyko tradicinis nemokamas šventinis renginys visuomenei „Žiemos mozaika“. Renginyje apdovanoti Prienų r. savivaldybės kalėdinės aplinkos kūrimo konkurso „Lai ateina šventės žiburiuotos“ nugalėtojai, konkurso „Senių besmegenių sąskrydis“ dalyviai ir nugalėtojai. Po apdovanojimų susirinkusiųjų laukė Savivaldybės dovana – miuziklas „Baltican Carmen“.

Prienų r. savivaldybės informacija

Artūro Bubilevičiaus nuotrauka

Komentarai

komentarai