Šv. Kūčios Globos namuose

0
654

Šventiškai pasipuošę, su pakilia nuotaika ir džiaugsmu širdyse Globos namų bendruomenė rinkosi į šventų Kūčių vakarą bendrai vakarienei bei maldai. Išskirtinis vakaras prasidėjo šventomis mišiomis, kurias aukojo klebonas dekanas monsinjoras Jonas Dalinevičius.

Po mišių visi rinkosi prie baltomis staltiesėmis padengtų stalų, gausiai apkrautų šventiškais valgiais. Gyventojai, jų artimieji, darbuotojai – susirinko į salę kaip viena didelė šeima. Globos namų gyventojų ansamblis „Kvietkelis“ pagiedojo giesmių, klebonas dekanas monsinjoras Jonas Dalinevičius pašventino kalėdaičius bei maistą.

Globos namų direktorė Inga Barkauskienė padėkojo visiems už praėjusius metus ir palinkėjo gražių bei prasmingų švenčių. Prie išsakytų linkėjimų prisijungė ir direktorės pavaduotoja Angelė Bajorienė. Lauždami ir dalindamiesi kalėdaitį gyventojai ir darbuotojai vieni kitiems linkėjo kuo stipresnės sveikatos, džiaugsmo bei sėkmės. Šios kelios valandos praleistos drauge suteikia gausiai šeimynai stiprybės bei vienybės jausmą.

Prienų globos namų informacija

Komentarai

komentarai