Suvalkų savivaldybėje aptartos bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant bendrą projektą

0
2019

Liepos 4 dieną Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė su Investicijų skyriaus vyriausiąja specialiste Giedre Laurinaitiene, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausiąja specialiste Irena Urbanavičiene, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktore Virginija Naudžiūte, šio centro kultūros projektų ir edukacinių programų vadove Živile Rusevičiene ir Prienų krašto muziejaus direktore Lolita Batutiene dalyvavo projekto partnerių paieškos susitikime Suvalkuose (Lenkija).

Suvalkų rajonui atstovavo rajono vadovas Witoldas Kowalewskis, jo pavaduotojas Arturas Łuniewskis, Programavimo, investicijų ir plėtros skyriaus vedėjas Konradas Charmuszko ir šio skyriaus inspektorė Beata Bordzio.

Susitikimo metu aptartos partnerystės galimybės, teikiant projekto paraišką pagal INTERREG V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos pirmąjį prioritetą „Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas“.

Viena iš projekto partnerius jungiančių linijų – LDK didikų Pacų giminė, kurios istoriniai pėdsakai driekiasi Baltarusijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Prienų rajone ryškiausias išlikęs Pacų istorinis-kultūrinis paveldas – Lietuvos brangakmeniu vadinama Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia bei Jiezno dvaro fragmentai, Lenkijoje – Dauspudoje išlikę Pacų rūmų fragmentai.

Pasirinkto prioriteto tikslas – sustiprinti tvarų gamtos ir kultūros paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje. Galimos veiklos: bendrų turizmo maršrutų, paremtų gamtos ir kultūros paveldu, kūrimas; jungtinės veiklos, skirtos regiono, kaip turizmo lankytinos vietos, reklamai; jungtinių kultūros, meno, švietimo veiklų turistams gamtos ir kultūros paveldo objektuose įgyvendinimas; gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas, pritaikymas ir tvari plėtra; pasidalijimas gerąja patirtimi tarp paramos gavėjų, bendri personalo mokymai ir personalo mainai, siekiant stiprinti gamtos ir kultūros paveldo valdymo ir kitus susijusius gebėjimus.

Suvalkų savivaldybės ir Prienų rajono savivaldybės bendromis pastangomis bus aktualizuoti kultūros ir gamtinio paveldo objektai, sujungti bendru turistiniu maršrutu.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai