Susitikome Verbų sekmadienį

0
432

Kovo 25 d. (Verbų sekmadienį) įvyko tradicinė Prienų rajono liaudies atlikėjų šventė „Oi būdavo, būdavo…“. Renginio tikslas – skleisti poetišką ir gražų liaudies kūrėjų jausmų pasaulį, kuris mums pasakoja, kaip senais laikais žmogus gyveno, dėl ko džiaugėsi ar liūdėjo, kur ieškojo tvirtybės ir jėgų.

Renginyje savo programas pristatė devyni Prienų rajono kolektyvai. Renginį pradėjo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro folkloro grupė „Gija“ (vadovė Dalė Zagurskienė) programa „Šioj žemėj jotvingių gyventa“. Programą tęsė: Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupė  „Akacija“ (vadovė Saulė Blėdienė) – „Šimtamečių dainų šiluma“; Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“ (vadovė  Rima Vilkienė) – „Kai neliko nieko, tik gimtasis žodis…“; Pakuonio laisvalaikio salės folkloro grupė „Obelėlė“ (vadovė  Renata Žibienė) – „Motule mano, senoji mano“; Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Jieznelė“ (vadovė Ingrida Valentienė) – „Bulviakasio patalkio linksmybės“; Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Pasaga“ (vadovės Jadvyga Beikauskienė ir Aurelija Bareišienė) – „Klebonas Kazimieras Skučas – rymorius“; Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro muzikantai ir pasakotoja Vida Beliukevičienė; Skriaudžių laisvalaikio salės kanklininkų ansamblis „Kanklės“ (vadovė Elena Sakavičiūtė – Pečiulaitienė) – „Ten mano Tėvynė – graži Lietuva“; Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Dūmė“ (vadovės Dalė Zagurskienė ir Daiva Alaveckienė) – „Giminė: sena ir gyva“.

„Labai esu dėkinga visiems dalyviams, vadovams, žiūrovams, kad nepagailėjo savo laiko ir atvyko į šį tradicinį renginį. Šiandien Verbų sekmadienis, tad, linkiu visa ko geriausio Jums ir Jūsų šeimoms. Linkiu, kad po metų susitiktume vėl – tegyvuoja mūsų krašto istorija“ – kalbėjo renginio koordinatorė Dalė Zagurskienė.

Renginio pabaigoje, padėkos žodžius tarė Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė. Visiems kolektyvų vadovams buvo įteikti Padėkos raštai ir gėlės.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro informacija

Komentarai

komentarai