Susitikimai su gyventojais dėl Prienų r. savivaldybės seniūnijų ribų pakeitimo

0
613

Sausio 16 d. Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius E. Visockas ir administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė dalyvavo susitikime su Ašmintos seniūnijos gyventojais, sausio 17 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir mero pavaduotojas A. Marcinkevičius – susitikime su Purvininkų kaimo gyventojais.

Susitikimuose buvo sulaukta įvairių klausimų: apie tikslą ir priežastis keisti seniūnijų ribas, reformos ekonominę naudą, galimas gyventojų finansines išlaidas, susijusias su gyvenamosios vietos tikslinimu, adresų keitimu, žemės mokesčiais ir kt. Pateikiame daugiau informacijos apie vykdomą reformą.

Savivaldybės vadovai susitikimuose su bendruomenėmis ne kartą yra sulaukę prašymų iš Strielčių, Ignacavos, Rūdupio, Giraitiškių, Naravų, Mačiūnų ir kitų kaimų gyventojų prijungti jų teritorijas prie Prienų seniūnijos, buvo ir kitų prašymų dėl kaimų prijungimo prie Išlaužo seniūnijos. Atsižvelgiant į minėtus prašymus ir mažėjantį gyventojų skaičių Prienų r. savivaldybėje, siekiant mažinti biurokratinį aparatą ir gerinti gyventojų aptarnavimo sąlygas bei seniūnijų centrų pasiekiamumą, pradėta seniūnijų ribų keitimo procedūra. Be to, seniūnijos buvo sudarytos pagal buvusių kolūkių ribas, o tai visai neatitinka šių dienų aktualijų.

Planuojant seniūnijų keitimo ribas aktyviai dalyvavo Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo ir Pakuonio seniūnai, savivaldybės architektai, buvo atsižvelgiama į kaimų išsidėstymą bei jų ribas, vietinės reikšmės kelių infrastruktūrą, atstumus iki planuojamo seniūnijos centro bei gyventojų judėjimo kryptis, išlaikant ne mažesnį nei 1700 gyventojų skaičių (nes nuo šio rodiklio priklauso seniūnijos finansavimas kelių priežiūrai bei infrastruktūros gerinimui). Todėl, įvertinus minėtus kriterijus ir tai, kad atstumas tiek iki Pakuonio miestelio, tiek iki Prienų beveik vienodas, Ašmintos (207 gyventojai) ir Apušoto (40 gyventojų) kaimai ir planuojami priskirti Pakuonio seniūnijai. Seniūnijos centriniame Pakuonio miestelyje gyvena 580 gyventojų, jame yra mokykla, vaikų darželis, medicinos punktas, biblioteka, kultūros ir laisvalaikio salė, bažnyčia, veikiančios kapinės.

Pagal siūlomą išdėstymą 9 Ašmintos seniūnijos kaimai su 676 gyventojais būtų priskirti Pakuonio seniūnijai (atstumas iki seniūnijos centro 1–10 km) ir 13 kaimų su 965 gyventojais – Prienų seniūnijai (atstumas iki seniūnijos centro 0–9 km), nes didžioji dalis gyventojų (Ignacava – 69 gyventojai, Bagrėnas – 131, Strielčiai – 335, Mačiūnai – 91) gyvena už kelių kilometrų ar net prie pat Prienų miesto ribos. Minėtas teritorijas priskyrus Prienų seniūnijai, Ašmintos seniūnija labai sumažėtų ir nebegautų tinkamo finansavimo. Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kaimų gyventojams, kurie šiuo metu priklauso Balbieriškio seniūnijai, daug patogiau ir arčiau yra Prienų seniūnija, o Purvininkų, Šaltupio, Valengiškio, Laukiškių kaimams – Išlaužo.

Keičiant seniūnijų ribas gyventojai jokių nepatogumų ir papildomų išlaidų dėl adresų keitimo, kadastrinių matavimų, žemės mokesčio, paslaugų teikimo užtikrinimo nepatirs. Kaip ir dabar, seniūnijos paslaugos (seniūno, žemės ūkio specialisto, socialinio darbuotojo) bus teikiamos Ašmintos daugiafunkciame centre įrengtose patalpose ir pakeitus seniūnijų ribas.

Po planuojamo seniūnijų ribų pakeitimo nė vienoje seniūnijoje nedidės darbuotojų skaičius ir bus sutaupoma 45 000 Eur (iš jų 39 700 Eur – darbo užmokesčiui). Todėl sutaupytas lėšas bus galima skirti vietos kelių priežiūrai, apšvietimo plėtrai (ir atnaujinimui) bei kitiems gyventojų poreikiams tenkinti.

Visos gyventojų apklausos procedūros bus vykdomos laikantis LR vietos savivaldos įstatyme, Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente, Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Planuojamas apklausos būdas – atrankinė gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose. Bus apklausta ne mažiau nei 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Komisijos nariai vyks į visus kaimus, kuriuos palies seniūnijų ribų pertvarka. Apklausą planuojama pradėti sausio mėn. pabaigoje, o kovo ar balandžio mėnesio Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje galėtų būti svarstomas klausimas dėl seniūnijų ribų pakeitimo.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai