Socialinis verslas – Lietuvos regionų ateitis, kurios siekia Užuguostis

0
2761

Socialinis verslas Lietuvoje dar yra naujas verslo ir visuomeninės veiklos modelis, kuris idealiai tinka atokių Lietuvos regionų atgimimui bei plėtrai, tačiau nėra pilnai išnaudojamas dėl ryžto ir verslumo žinių stokos. Rugpjūčio 31 d. Užuguostyje organizuojamas renginys „Socialinio verslo piknikas javų lauke“ atskleis esamas galimybes ir supažindins su gerąją Lietuvos socialinio verslo patirtimi.  

Socialinio verslo pikniko dalyvių laukia Lietuvos socialinių verslininkų sėkmės istorijos, diskusija „Socialinis verslas kaime, kodėl tai gali būti neįmanoma“, speciali „Versli Lietuva“ socialinio verslo mentorystės sesija, modernios liaudies muzikos grupės OKATA koncertas. Pikniko metu veiks socialinio verslo mobilus salotų baras „Mano guru“.

Diskusiją „Socialinis verslas kaime, kodėl tai gali būti neįmanoma“  moderuos Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovacijų studijų instituto vadovė Simona Šimulytė. Diskusijoje dalyvaus Vietos veiklos grupių (VVG) tinklo pirmininkas Povilas Saulevičius, LR Žemės ūkio ministerijos 2-ojo ES paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė, Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centro įkūrėjas, socialinis verslininkas Artiomas Šabajevas, vieno pirmųjų socialinių verslų Lietuvoje „Mano guru“ įkūrėja Reda Sutkuvienė, Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas.

„Versli Lietuva“ taip pat organizuos specialią socialinio verslo mentorystės sesiją, kurios metu esami ir būsimi socialiniai verslininkais gaus aktualias konsultacijas iš socialinio verslo ekspertų. Renginio metu bus galimybė pabendrauti su “Versli Lietuva“ konsultantais ir kitais socialinio verslo entuziastais.   

Užuguostyje prieš tris metus įkurta vietos amatininkus jungianti prekybos platforma www.uzuguostisonline.lt yra pirmasis socialinio verslo pavyzdys Prienų rajone, kai komercine veikla siekiama ne tik uždirbti pelną, bet ir visuomenei naudingų tikslų. Šią elektroninę parduotuvę įkūrę kraštiečiai pritaikė savo turimas žinias, patirtį bei pasitelkiant verslo principus ėmėsi spręsti socialines problemas. Pirmiausia buvo sukurtas papildomas pardavimo kanalas amatininkams, kurie išplėtė savo žinomumą ir ėmė gauti daugiau užsakymų, t.y. padidėjo jų užimtumas. Kitas svarbus socialinio verslo modelio požymis – pelno paskirstymas pasirinktai socialinei problemai spręsti. Šiuo atveju nemažiau kaip ketvirtadalis www.uzuguostisonline.lt pardavimo pelno skiriama Užuguosčio kaimo socialinei gerovei kurti – kultūrinių renginių organizavimui.

Socialinio verslo galimybių daugės

„Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia daugiau nei 65 socialiniai verslai, kurie kuria įvairius produktus ir paslaugas, tačiau dar menkai pasitikima privačia iniciatyva, socialinis verslas yra mažai žinomas. Šio naujo veiklos modelio pagrindinė ašis griauna visuomenės stereotipus, kad socialinės problemos gali būti sprendžiamos aukojant, remiant ir teikiant neatlygintiną pagalbą. Priešingai – ne aukojant, o įsigyjant reikalingas prekes ar paslaugas iš socialinių verslų prie socialinių problemų sprendimo prisidedama iš esmės“, – sako Gytis Morkūnas, „Versli Lietuva“ Verslumo departamento vadovas.

Anot jo, socialinio verslo plėtrai labai svarbu žmonių įžvalgumas, kad jų aplinkoje ar bendruomenėje esančią problemą galima išspręsti pasitelkiant verslo principus. „Socialinis verslas dažniausiai veikia trijose srityse: integracijos į darbo rinką (mokymai bedarbiams ir reintegravimas į darbo rinką), asmeninių paslaugų (vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, socialiai atskirties žmonėms) ir socialiai atskirtų vietovių vystymo (socialinis verslas labai nutolusiose kaimo vietovėse, reabilitacinės programos kaimo vietovėse)“, – vardija jis.

Rudenį „Versli Lietuva“ taip pat pristatys viešųjų paslaugų perdavimo privačiam verslui ir nevyriausybinėms organizacijos rekomendacines gaires. „Tai reiškia, kad reiks tik noro ir ryžto imtis socialinio verslo, o savivaldai sudaryti galimybes“, – sako G. Morkūnas.

Finansavimo netrūksta, trūksta ryžto

Socialinio verslo piknike dalyvausianti Ilona Javičienė, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo ES paramos skyriaus patarėja, sako, kad dabartiniame socialinio verslo raidos etape Lietuvoje svarbiausia yra žinios, informacija ir gerųjų pavyzdžių sklaida.

„Taip atsitiko, kad Lietuvoje socialiniai verslai startavo miestuose, todėl ir patirtys yra miestų ir pavyzdžiai taip pat. Miestų ir kaimo vietovių problemos skiriasi, gyventojų požiūriai taip pat. Geroji, miestuose gaji praktika, ne visuomet tinkama kaimo vietovėms, ypatingai atokioms, be to gyventojų senėjimo, jaunų novatorių trūkumo problemos ryškesnės kaimo teritorijose.   Iš viso to gali daryti prielaida, kad kol kas regionus kausto baimė, patirties stoka, ne visos aktyvios organizacijos ryžtasi imtis socialinio verslo, kadangi trūksta verslumo patirties, NVO sektorių yra jaunas, lyginant su kitomis Europos valstybėmis. Vis tik pokyčiai juntami ir rezultatais mes visi galėsime džiaugtis ir didžiuotis“, – pažymi I. Javičienė.

Skatindama socialinio verslo vystymąsi kaimo vietovėse Žemės ūkio ministerija yra numačius galimybę gauti finansinę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą. Pradegtiems socialinį verslą investicinę parama gali būti skirta pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Galima didžiausia paramos suma iki 40 000 Eur vienam projektui, paramos intensyvumas 100 proc. Pradedantiems arba plėtojantiems socialinį verslą parama gali suteikiama pagal konkrečios vietovės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją, finansuojama pagal priemonę „LEADER“. Vietos plėtros strategijų esmines sąlygas, paramos dydį ir intensyvumą, papildomus reikalavimus nustato pačios VVG. Šiuo metu socialinio verslo priemones yra numačiusios 28 VVG iš 49 kaimo vietovių VVG.

Socialinio verslo pikniką javų lauke Užuguostyje kartu su partneriais organizuoja Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubas, finansuoja Lietuvos žemės ūkio ministerija ir Prienų rajono savivaldybė.  

Partneriai: VšĮ „Versli Lietuva“, ChangeMakers’ON, „Čiulba ulba“ pramogos Birštone

Daugiau informacijos:

Facebook renginio paskyra: https://www.facebook.com/events/1943693452361695/

Tel. 860012812. El.paštas: musu.uzuguostis@gmail.com

Jolita Mažeikienė

Komentarai

komentarai