Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2020 metams skirtų lėšų paskirstymas

0
817

Informuojame, kad, vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 43 punktu ir atsižvelgiant į Prienų rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio 2019 m. gruodžio 13 d. protokolą Nr. (18.65)-AR4-2381, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. A3-877 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo“ patvirtintas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2020 metams skirtų lėšų paskirstymas.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2020 metams skirtų lėšų paskirstymas:

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas Komisijos narių vertinimo balų vidurkis Skiriama iš viso eurais 2020 m. Iš jų:
Lėšos iš valstybės biudžeto Lėšos iš savivaldybės biudžeto
1. Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras (vykdytojas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialas), projektas „Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“ 46,50 15 100 6 340 8 760
2. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba (vykdytojas Prienų rajono kurčiųjų pirminė organizacija), projektas „Žmonių su klausos negalia stiprybė vienybėje“ 43,50 12 600 12 600
3. Prienų rajono neįgaliųjų draugija, projektas „Neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimas Prienų rajono savivaldybėje“ 38 17 860 17 860
4. Jiezno žmonių su negalia sąjunga, projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas Jiezno ir Stakliškių apylinkėse“ 36 7 000 7 000
Iš viso:   52 560 43 800 8 760

 

Prienų r. savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Komentarai

komentarai