Socialinės apsaugos ir darbo ministerija aptartos socialinės politikos naujovės

0
1269

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių asociacija ir siekdama aptarti socialinės politikos aktualijas, organizavo renginį „Socialinė politika savivaldybėse: naujovės, iššūkiai ir galimybės“. Renginyje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pristatė socialinės politikos kryptis Gerovės valstybės kontekste. Taip pat buvo pristatyta Valstybės audito ataskaita ,,Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančių asmenų minimalaus vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo rinką“, pasiūlytos rekomendacijos ir priemonės socialinei paramai tobulinti: taikyti kompleksinį pagalbos modelį, skirti žmonėms papildomą paramą, piniginę paramą derinti su socialinėmis paslaugomis, vykdyti socialinės paramos stebėseną. Pasiūlytos rekomendacijos ir priemonės socialinei paramai tobulinti yra savalaikės, realios ir labai reikalingos savivaldybėms. Kalbant apie svarbiausias socialinės srities aktualijas, akcentuota piniginė socialinė parama, jos tobulinimas bei institucinės globos pertvarka. Savivaldybės pasigenda aiškumo ir daugiau informacijos apie pradėtą vykdyti valstybinių neįgaliųjų globos namų pertvarką. LSA Socialinių reikalų komiteto posėdyje savivaldybių specialistai akcentavo, kad su savivaldybėmis turėtų būti daugiau tariamasi, nes dabar neįgaliųjų globos namų pertvarka vykdoma be aiškių finansinių paskaičiavimų, neaiškūs tolimesni pertvarkos planai.
Diskutuota ir apie iššūkius įgyvendinant Užimtumo programą, apie socialinių paslaugų naujoves, paramos būstui ir finansinės paskatos teikimo teisinio reguliavimo naujoves ir įgyvendinimą savivaldybėse, pokyčius vaiko teisių apsaugos sistemoje, šeimos kortelę, sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų prieinamumą neįgaliesiems.

Renginyje kalbėta apie bazinį paslaugų šeimai paketą, į kurį įeina: atviras darbas su jaunimu, ikimokyklinis ugdymas, informavimas, konsultavimas, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas, neformalusis vaikų švietimas, nemokama pirminė teisinė pagalba, pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas, pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, psichosocialinė pagalba, šeimos meditacija, švietimo pagalba, vaikų dienos socialinė priežiūra, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija.

Savivaldybių atstovams buvo pristatyta Šeimos kortelė ir jos taikymo principai. Šeimos korteles Lietuvoje turi apie 60 000 šeimų. Jas gali įsigyti gausi šeima (3 ir daugiau vaikų) arba šeima, prižiūrinti (slauganti) neįgalųjį vaiką (taip pat ir suaugusįjį vaiką). Koks savivaldybės indėlis? Vadovaujantis Šeimos kortelės ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, administracija užtikrina Šeimos kortelės programos įgyvendinimo priemonių organizavimą ir koordinavimą savivaldybės teritorijoje, Tarybos turi teisę suteikti papildomų lengvatų, galiojančių tos savivaldybės teritorijoje.

Pavaduotojai pasidžiaugė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje sutikę kraštietį Tautvydą Vencių, kuris dirba minėtoje įstaigoje. „Tautvydas kuruoja piniginės socialinės paramos sritį. Buvo įdomu iš jo išgirsti naujoves ir pasikeitimus, kurie numatomi šioje srityje“, – sakė administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Marcinkevičius.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai