Skelbiamas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių konkursas

0
371

Prienų rajono savivaldybės administracija skelbia Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursą.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2018 m. gegužės 14 d.

Projektai rengiami vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. Nr. A3-291 patvirtintu Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių, finansuojamų Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos ir vertinimo tvarkos aprašo aprašu.

Bendruomenės sveikatos tarybos nustatyti priemonių prioritetai:
1. Psichinės sveikatos išsaugojimas, savižudybių prevencija, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.
2. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas.
3. Sveikos gyvensenos ugdymas (fizinis aktyvumas, sveikas senėjimas).
4. Užkrečiamų ligų prevencija.
5. Aplinkos gerinimo sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena, oro taršos ir kt.).
6. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija.

Prioritetas teikiamas tiems projektams, į kurių veiklą įtraukiami socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, kiti socialiai pažeidžiami asmenys. Programos lėšomis finansuojama veikla, kuri nėra finansuojama iš kitų Savivaldybės programų, PSDF biudžeto. 

PRIEMONĖS PARAIŠKOS FORMA
VERTINIMO ANKETA
PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Informacija teikiama telefonu (8 319) 61 109 arba el. paštu vslauta@hotmail.com

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai