Siūloma įteisinti balsavimą elektroniniuose terminaluose

0
964

1Teisingumo ministerija siūlo, kad kitų metų rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose išankstinio balsavimo metu būtų galima balsuoti miestų ir rajonų savivaldybėse įrengtuose elektroniniuose balsavimo terminaluose. Tokia pati tvarka galiotų ir referendumo metu, jeigu Seimas nuspręstų jį paskelbti.

Tokiems Teisingumo ministerijos siūlymams šiandien pritarta Vyriausybės posėdyje, o dėl parengtų įstatymų projektų turės balsuoti Seimas.

„Elektroniniai terminalai sumažintų rinkimų administravimo kaštus, palengvintų jų administravimą, padarytų balsavimo procesą patogesnį neįgaliesiems ir svarbiausia, užkirstų kelią balsų pirkimui“, – sako iniciatyvos autorius, teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Šiais metais vykstant savivaldybių rinkimams, buvo anuliuoti trijų savivaldybių rinkimų rezultatai dėl pažeidimų per išankstinį balsavimą apygardose. Dėl šių pažeidimų teko rengti pakartotinius rinkimus, kurie valstybės biudžetui kainavo apie 1,5 mln. eurų. Elektroninių terminalų naudojimas per rinkimus padėtų išspręsti tokias situacijas.

Balsuojant elektroniniuose balsavimo terminaluose, nebeliktų vokų, į kuriuos įdedamas rinkėjo balsas, todėl tokių rinkimų pažeidimų, kuomet pažeidžiamas balsavimo vokas, nebeliktų. Atvykęs balsuoti į savivaldybę, rinkėjas apygardos rinkimų komisijos nariams pateiktų asmens dokumentą ir gautų prieigą prie elektorinio balsavimo įrenginio. Balsavimo kabinoje esančio įrenginio ekrane rinkėjui būtų pateikiamas rinkimų ar referendumo biuletenis, kurį jis užpildo ir ekrane patvirtina savo pasirinkimą.

Rinkėjui nubalsavus elektroniniame balsavimo įrenginyje, įrenginys išspausdintų rinkėjo užpildytą biuletenį (kaip atsarginę kopiją), kad rinkėjas galėtų įsitikinti savo balso pasirinkimu. Rinkėjui elektroninio balsavimo įrenginyje patvirtinus, kad išspausdintas biuletenis atitinka jo paduotą balsą, jis automatiškai būtų įmetamas į balsadėžę. Jei išspausdinto biuletenio turinys nesutaptų su rinkėjo patvirtintu pasirinkimu, rinkėjas balsavimo įrenginio ekrane pažymėtų išspausdintą biuletenį negaliojančiu ir galėtų balsuoti pakartotinai. Kai rinkėjo patvirtintas biuletenis patenka į balsadėžę, balsavimas elektroninio ryšio priemonėmis pasibaigtų.

Užpildyti ir rinkėjo patvirtinti biuleteniai būtų užkoduojami elektroniniame balsavimo įrenginyje ir saugaus elektroninio ryšio priemonėmis perduodami Vyriausiajai rinkimų komisijai. Pasibaigus balsavimui iš anksto, apygardos rinkimų komisija užantspauduotų balsadėžę, į kurią automatiškai buvo įmesti išspausdinti rinkimų biuleteniai, ir perduotų ją Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Ankstesnė balsavimo paštu tvarka liktų ligoninėse, namuose, laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos vėliava ir kitais įstatymo numatytais atvejais.

LR Teisingumo ministerijos informacija

 

Komentarai

komentarai