Šilumos ir karšto vandens kaina Prienų rajono šilumos vartotojams nuo spalio 1 d.

0
1257

1AB „Prienų šilumos tinklai“ savo svetainėje kiekvieną mėnesį pateikia apskaičiuotą šilumos ir karšto vandens kainą Prienų rajono šilumos vartotojams. Nuo 2016 m. spalio 1 d.:
vienanarė šilumos kaina – 6,53 ct/kWh be PVM;
karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 7,03 Eur/m3;
karšto vandens kaina kitiems vartotojams – 6,53 Eur/m3.

(Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, ir į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui taikomas 9 procentų PVM tarifas.)

Daugiau informacijos interneto svetainėje.

Kaip kito šilumos kaina nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. spalio mėn., pavaizduota kreivėje.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai