Šilavote bus paminėtas pirmasis parapijos klebonas kun. Antanas Radušis

0
1027

Rugsėjo 16 d. (sekmadienį) Šilavoto parapijos įkūrėjo, kunigo Antano Radušio (1848–1918) jubiliejų paminėjimas – gimimo 170 metų, mirties – 100 metų.

Antanas Radušis gimė Oranuose, Gižų valsčiuje, mirė Šilavote, Prienų rajone. 1874-02-28 įšventintas į kunigus, paskirtas vikaru į Punską. Vėliau perkeltas į Ašiužą (Baltarusija, brus. Гожа, Ожа), Alvitą, Šakius, Ūdriją, Skriaudžius. 1896 jam paskirta Šilavoto parapija. Visose parapijose platino slaptąją spaudą, lietuviškas knygas. Prisidėjo prie laikraščio „Varpas“ leidimo. Buvo leidimo komiteto narys, dalyvavo varpininkų suvažiavime 1892. Bendradarbiavo leidžiant periodinę spaudą – „Tėvynės sargą“, Šaltinį“ ir kt. 1905 dalyvavo Didžiojo Vilniaus Seimo darbe. Bičiuliavosi su Jonu Basanavičiumi.

Pastatęs bažnyčią, kleboniją į Šilavotą persikėlė 1896 m. sausio 23 dieną. Čia gyveno iki mirties. Klebonijoje įsteigė pirmą mokyklą ir biblioteką. Šilavotas tapo parapijos centru, kuriame buvo steigiami katalikų sambūriai, kuopos. Tuo metu Naujasodžio kaime pradėjo burtis ir pamaldžių moterų bendruomenė, dabar čia veikia Šilavoto Davatkyno muziejus. 

Ūdrijoje ir Šilavote rinko ir užrašinėjo liaudies dainas. Šilavote surinko jų virš 180. Todėl, 1909 m. Šilavotą su fonografu aparatu, aplankė Peterburgo Universiteto profesorius Eduardas Volteris. Į vaško volelius buvo įrašytos 26 dainos su melodijomis. 1999 m. šie įrašai, saugomi Berlyno fonogramų archyve, buvo įtraukti į UNESCO Pasaulio atminties registrą.

Rugsėjo 16 d. (sekmadienį) Šilavoto parapijos įkūrėjo, kunigo Antano Radušio (1848–1918) jubiliejų paminėjimas.

 Programa:

  • 12.00 val. Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidų metu bus aukojamos šv. Mišios;
  • 13.20 val. Šilavoto kapinėse kun. Antano Radušio kapo lankymas;
  • 14.00 val. Šilavoto Davatkyno muziejuje atminimo popietė:

– kun. Antano Radušio gyvenimas ir nuveikti darbai;

– muzikinė bei literatūrinė programa.

Pokalbiai prie bendrų vaišių stalo.

Muziejaus adresas: Lašašos g. 7, Naujasodžio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav.

Informacija apie Šilavoto Davatkyną: https://www.facebook.com/davatkynas/

Daugiau informacijos:

Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Viktorija Bielevičienė; telefonas: +37061612440; e-paštas: vlinceviciute@gmail.com

Viktorija Bielevičienė

 

Komentarai

komentarai