„Sijonuotos vasaros sutiktuvės“ LSDMS Prienų moterų klube

0
2036

Gegužės pabaigoje įvyko LSDMS Prienų klubo susirinkimas, kuriame buvo pristatytas metų veiklos planas, pasidalinta naujienomis iš vykusios LSDMS ataskaitinės-rinkiminės  konferencijos Palangoje, naujienomis iš LSDMS Kauno apskrities susirinkimo, naujienomis ir XXXV LSDP suvažiavimo.

LSDMS Prienų moterų klubo pirmininkė Danutė Mozūrienė pristatė metų veiklos planą, pasidalino mintimis apie vykusią LSDMS konferenciją Palangoje. Konferencijos metu vyko rinkimai, kur daugiau kaip 20 metų vadovavusią LSDMS pirmininkę Birutę Vėsaitę pakeitė ir LSDMS pirmininkės pareigas užėmė kaunietė Orinta Leiputė.

Kaip teigė Birutė Vėsaitė: „Per šiuos metus Lietuva tapo kitokia. Gal ne tokia, apie kurią prieš du dešimtmečius svajojome, bet pažangesnė, šviesesnė ir demokratiškesnė. Ir tokia ji tapo ne be socialdemokratų lyderystės. Gal kruopelytę pažangos į šį Lietuvos nueitą kelią įnešė ir socialdemokračių moterų sąjunga“.

Naujoji pirmininkė Orinta perdavė tokius žodžius – „Džiaugiuosi, kad mūsų solidarumas, smalsumas ir motyvacija keisti Lietuvos politiką stiprėja. Kiekvienas susitikimas – naujų idėjų, darbų ir galimybių pradžia“.

LSDMS konferencijoje Palangoje išklausyti ne tik seminarai, išsirinkta nauja lyderė, vadovaujanti komanda, bet ir patvirtinti nauji įstatai, delegatės supažindintos su darbo grupės parengtais pasiūlymais Statutui dėl LSDP vadovaujančių organų, pateiktos kandidatūros į jas, sudarytos ir patvirtintos 4 darbo grupės pagal regionus.

LSDMS keičiasi ne tik sudėtimi, bet ir esme – socialdemokračių laukia nauji iššūkiai. Mes, moterys, jau nesame politikoje fenomenas, tačiau išlaikyti savo pozicijas, aukštą kompetencijos lygį, lyderystę konkurencingoje politikos arenoje nelengva. Neužtenka vien būti. Reikia veikti.

Mintimis iš XXXV LSDP suvažiavimo pasidalino pirmąkart jame dalyvavusi LSDMS narė Loreta Šaltienė, paskatinusi, esant galimybėms, būtinai  dalyvauti tokiuose renginiuose, nes jai labai  patiko renginio dvasia, išgirdo daug naujų minčių.  

Moters vaidmenį politikoje apžvelgė Prienų rajono savivaldybės tarybos narė, ekonominės  plėtros, finansų  ir investicijų komiteto  pirmininkė, LSDMS narė Angelė Bajorienė. Kodėl mūsų skaičius visuomenėje gerokai didesnis nei vyrų, o politikoje procentaliai nesudarome net  trečdalio? Ir jaučiame netolygią situaciją. Už ką tada balsuojame pačios, kai esame  didesnioji dalis rinkėjų visuose rinkimuose? Ji papasakojo  apie trijų tipų lyčių kvotas pasaulio politikoje (įstatymais  nustatomas tam tikras vietų skaičius moterims parlamentuose, savivaldoje taip  pat kandidatų sąrašuose bei savanoriškos partijų kvotos, kai nustatomas moterų  procentas ar lyčių proporcijos kandidatų sąrašuose ir valdymo organuose). 51-oje šalyje įstatymai numato kvotas partijų rinkimų sąrašuose, dažniausiai nusakoma lyčių proporcijos. Vienintelė  Airija įstatyme įrašė būtent moterų, o ne lyčių kvotas.

Lietuvoje mažai  moterų merių (vos kelios po 2015 m. rinkimų), ministrių. Nors moterys sudaro 54 proc. šalies gyventojų ir yra vienos labiausiai išsilavinusių Europos  Sąjungoje. 2013 m. duomenimis, net 41,5 proc. lietuvių moterų (25-64 m amžiaus) buvo įgijusios  aukštąjį išsilavinimą. Išsilavinimo rodikliu lenkėme švedes, aires, suomes ir estes. Lietuvos  savivaldoje po paskutinių rinkimų yra vos per 20 proc. moterų, mus lenkia šiuo rodikliu ir  Estija (29 proc.), ir  Latvija (31 proc. ), atsiliekame nuo ES vidurkio. Prancūzijoje ir Belgijoje rinkimų sąrašams yra griežta nuostata, kad abi  lytys pasidalintų po 50 proc. vietų.

Lietuvoje socialinė, sveikatos, švietimo, kultūros sistemos daugiausia moterų… Moterys, gaudamos apie 14 proc. mažesnius  atlygius, senatvėje gauna ir mažesnę apie 50 eurų pensiją nei vyrai.

Šiandien Lietuvai reikia drąsių, išsilavinusių ir aktyvių moterų įvairių lygių politikoje, kad jos paliktų virš partinės erdvės ir veiktų kompetentingai visuomenės naudai gražioje darnoje su lygiu, ne didesniu, skaičiumi vyrų. Galbūt lyčių balanso politika labiau išsaugotų didžiąsias  vertybes: humanizmą, demokratiją, teisingumą, žmogiškąjį orumą, žmogaus teises ir kita.

Prienų rajono  savivaldybės  taryboje yra  per 30 proc. moterų, tačiau socialdemokratų  frakcijoje iš 6 yra tik  viena moteris. Kaimyninėje Marijampolės savivaldybėje  po 2015 m. rinkimų  iš 13-os socialdemokratų tarybos narių yra tik viena moteris. Todėl  naujojo LSDP pirmininko G. Palucko tvirta pozicija kvotoms, tikėtina, pakoreguos tokius skaičius ateityje.

A. Bajorienė su LSDMS moterimis svarstė, kokių duomenų, procesų, žingsnių mums reikia, kad mėgintume aktyviai daryti įtakas greitesnėms permainoms visuomenėje, greičiau  laužytume sustabarėjusias, per  daug ir neracionaliai subiurokratėjusias tvarkas visuomenėje, per veiklas nešti žmonėms būtent politines žinias, informaciją, skatinti visus iniciatyvai, sklaidyti baimę ir sakyti savo nuomonę, nes iš visų nuodėmių baisiausia yra ta, kad buvai teisus, bet silpnas, ir tylėjai prieš neteisingumą. Juk visi norime greitesnių pokyčių, permainų, tad  kodėl slopiname save ir tada atsiranda nenaudinga moterų atžvilgiu statistika po įvairių rinkimų?

Vyko diskusijos dėl LSDMS veiklos strateginių krypčių, veiklos gerinimo. Dailės terapijos valandėlę LSDMS Prienų klubo moterims padovanojo dailininkė dizainerė Jurgita Juškaitė Jakaitienė. Visos  pamėgino piešti, patirdamos gerų emocijų, pasidžiaugdamos sau padovanotu laiku.

Esame  dėkingos  klubo pirmininkei  Danutei Mozūrienei už tai, kad šis susitikimas tapo ne  formalus susirinkimas, o jos pastangų dėka – maža šventė ir edukacinė valandėlė mums visoms.

LSDMS Prienų moterų klubo informacija

Komentarai

komentarai