Santarvės ordinu pagerbtas ir rašytojas Vytautas Bubnys

0
651

Santarvės ordinais „Pro augenda concordia“ pagerbti vyskupas Eugenijus Bartulis ir rašytojas Vytautas Bubnys.

Apdovanojimai už 2017 metus Santarvės fondo steigėjo Juliaus Kazėno ir Santarvės fondo valdybos nutarimu, jiems įteikti už Santarvės idėjos skleidimą, tolerancijos siekimą tarp žmonių, tautų ir kultūrų.

Auksiniai Santarvės medaliai „Už santarvės puoselėjimą“ skirti aktoriui Regimantui Adomaičiui ir žurnalistui Viliui Kavaliauskui. Medaliai skiriami už nesitaikstymą su blogiu bei neteisybe ir ieškojimą gėrio Santarvės vardan.

Nuo fondo gyvavimo pradžios 1994 metais Santarvės ordinai jau buvo įteikti dvasininkams Kazimierui Vasiliauskui, Vincentui Sladkevičiui, Tėvui Stanislovui, Prezidentams Algirdui Brazauskui ir Valdui Adamkui, poetui Justinui Marcinkevičiui, literatūrologei Viktorijai Daujotytei, aktoriui Donatui Banioniui, menotyrininkui Romualdui Budriui, disko metikui Virgilijui Aleknai, pirmajai atkurtosios Lietuvos Vyriausybei, dainininkui Andriui Mamontovui, Šv. Kristoforo kamerinio orkestro vadovui Donatui Katkui, legendiniam krepšininkui Arvydui Saboniui, operos solistui profesoriui Virgilijui Noreikai.

Rašytoją pasveikino ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su žmona Audrone Vaicekauskiene.

lrt.lt informacija

 

Komentarai

komentarai