„Revuonos“ mokyklos 100-mečio jubiliejaus proga – Savivaldybės mero sveikinimai

0
647

Gegužės 12 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla šventė 100 metų įkūrimo jubiliejų. Iškilminga šventė prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Mišias aukojo buvę mokyklos mokiniai kunigai.

Po pietų į šventinį renginį Prienų kultūros ir laisvalaikio centre gausiai susirinko buvę ir esami mokytojai, įvairių laidų auklėtiniai, darbuotojai, mokyklos draugai, bičiuliai, svečiai. Iškilmėse dalyvavo ir mokyklos bendruomenę sveikino Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas. Meras palinkėjo, kad ir ateinantys mokyklos jubiliejai būtų tokie puikūs, šventiški, paženklinti gražiais darbais ir pasiekimais. „Mokymo įstaiga be žmonių – tai niekas“, – pabrėžė A. Vaicekauskas. Padėkojęs visai mokyklos bendruomenei, kuri kuria šiandienos mokyklą, pirmąją padėką ir dovanų čekį meras įteikė įstaigos direktorei I. Balčiukynienei.

Mero padėkos raštai ir gėlių puokštės buvo įteikti direktoriaus pavaduotojoms D. Skučienei, K. Belenavičienei, specialiajai pedagogei metodininkei V. Petrulionienei, socialinei pedagogei metodininkei A. Grižaitei, kūno kultūros mokytojai metodininkei E. Bendinskienei, dailės mokytojai metodininkei A. Deltuvienei, dailės, technologijų mokytojai metodininkei R. Uleckienei, taip pat nepedagoginiams darbuotojams R. Paužai, B. Matulionytei, T. Išganaitienei, V. Kazlauskienei, O. Paukštienei, J. Čerkauskienei, V. Paplauskienei, A. Milinskienei, K. Avižienienei, N. Juodžiukynienei.

Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vardu sveikino ir skyriaus vedėjo R. Zailsko padėkos raštus anglų kalbos mokytojai metodininkei V. Kuzmauskienei, istorijos vyresniajai mokytojai A. Lasatienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei D. Jonykienei, produktyviojo mokymo klasės mokytojai E. Ramanauskienei, fizikos mokytojai metodininkei Z. Ferevičienei, technologijų mokytojai metodininkei V. Glaveckienei, badmintono būrelio vadovui D. Juodsnukiui įteikė Švietimo skyriaus vyr. specialistė L. Jančiukienė.

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos istorija prasidėjo nuo pradinės mokyklos, kuri buvo įkurta 1918 m., o jai vadovavo P. Garmus. 1933 m. rugsėjo 1 d. pastatytas naujas mokyklos pastatas ir mokykla pavadinta Prienų pradine mokykla Nr. 1. 1952 m. rugsėjo 1 d. įsteigta septynmetė mokykla, ji 1961 m. perorganizuota į aštuonmetę, o1975 m. – į vidurinę ir pradėta vadinti Prienų 2-ąja vidurine mokykla. Joje mokėsi virš 800 mokinių.

1977 m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą, jos auklėtojas buvo K. Padvelskis. 1999 m. rugsėjo 1 d. mokyklai suteiktas Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos vardas. 2013 m. mokykla tapo „Revuonos“ pagrindine mokykla. Joje dabar mokosi apie 350 mokinių.
„Revuonos“ mokyklos 100-mečio proga prie mokyklos pastato iškilo įspūdingas paminklas. Paminklas buvo pašventintas jubiliejaus iškilmių metu.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai