Prieššventiniame Tarybos posėdyje pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija su Lietuvos žurnalistų sąjunga

0
925

Siekiant įamžinti kraštiečio, Lietuvos visuomenės veikėjo, rašytojo, žurnalisto, keliautojo ir idealisto Mato Šalčiaus atminimą, gruodžio 21 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje vienbalsiai buvo patvirtinti Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatai ir pasirašyta Prienų rajono savivaldybės ir Lietuvos žurnalistų sąjungos bendradarbiavimo deklaracija. Ją pasirašė Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius. Posėdyje taip pat dalyvavo ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kelionių ir pramogų klubo pirmininko pavaduotojas Linas Senkus.

LŽS pirmininkas D. Radzevičius padėkojo Savivaldybės merui ir kiekvienam tarybos nariui už puikią iniciatyvą ir būsimus darbus ateityje, pagerbiant ne tik Matą Šalčių, bet ir šio krašto žmones. Spausdami vienas kitam ranką, ir meras A. Vaicekauskas, ir LŽS pirmininkas D. Radzevičius linkėjo prasmingų darbų ir gražių akimirkų ateityje. D. Radzevičius įteikė merui A. Vaicekauskui naujausią kelionių klubo vadovo Gerimanto Statinio romaną, kurio tema ne svetima kelionių mėgėjams.

Konkursą kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga ketinama organizuoti kiekvienais metais. Premija bus skiriama žurnalistui (-ams) už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika, paskelbtus per kalendorinius metus.

Kandidatus Mato Šalčiaus premijai gauti gali siūlyti pirminės žurnalistinės organizacijos, LŽS skyriai, LŽS klubai, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija. Juos vertins Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu patvirtinta 8 narių Mato Šalčiaus premijos skyrimo komisija, kurią sudarys ir deleguoti LŽS valdybos bei Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos valdybos nariai. Informacija apie konkursą  bus skelbiama Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.prienai.lt, Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainėje www.lzs.lt, Prienų rajono spaudos leidiniuose, respublikinėse ir kitose informavimo priemonėse.

Pasirašydamos deklaraciją, šalys įsipareigojo bendradarbiauti ir propaguoti Prienų krašte gimusio kelionių žurnalistikos pradininko Mato Šalčiaus globalaus pasaulio suvokimą, patriotizmą, tautinę savimonę, pedagoginį meistriškumą ir nenuilstamą visuomeninę veiklą, dalintis informacija, vykdyti gerosios patirties ir praktikos sklaidą, rengti bendrus renginius.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai