Prienuose vyko Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos inicijuotas susitikimas-diskusija

0
1795

Tradiciniu tapęs Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susitikimas-diskusija, kurią inicijavo vadovų asociacija, rugsėjo 23 d. įvyko Prienuose. Susitikime dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis su komanda, savivaldybių socialinių įstaigų vadovai, taip pat prisijungė Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė.

Susitikime diskutuota atvejo vadybos tvarkos aprašo ir socialinių paslaugų dotacijos, laikino apnakvyndinimo, asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo, gyvenantiems institucijoje ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose / pas budintį globėją, taip pat vadovų kvalifikacijos ir subalansuoto darbo užmokesčio temomis, aptarti socialinių paslaugų ir globos poreikio nustatymo bei laikino „atokvėpio“ paslaugos teikimo, paslaugų plėtros senyvo amžiaus žmonėms, socialines paslaugas teikiančių darbuotojų sveikatos draudimo, darbo ir bendradarbiavimo su profesinėmis sąjungomis, bendruomeninių vaikų globos namų ir grupinio gyvenimo namų veiklos bei finansinės atskaitomybės klausimai, kitos naujovės.

Susitikime ministerijos atstovai pažadėjo atsižvelgti į socialinių įstaigų vadovų pastabas. Taip pat nudžiugino žinia dėl integralios pagalbos projekto, kuris suteikė galimybę Prienų rajone teikti socialinę globą ir slaugą namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams, ir jo finansavimo tęstinumo užtikrinimo.

Tačiau akcentuota ir tai, kad savivaldybėms pačioms reikės spręsti padidėjusio bendruomeninių vaikų globos namų išlaikymo klausimą, pačioms ieškoti finansinių resursų socialinių darbuotojų atlyginimų didinimui, kuris nenumatytas iš valstybės biudžeto pagal ministerijos ir profesinių sąjungų pasirašytą kolektyvinę sutartį.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas apgailestavo, jog ministerijos dalį funkcijų vis prideda savivaldybėms, neįvertinusios funkcijų vykdymo finansavimo galimybių. Jis palinkėjo visoms pusėms daugiau diskusijų, dalijimosi naujovėmis, išsamesnės problemų analizės, kartu priimamų sprendimų.

Kaip pabrėžė ministras L. Kukuraitis, socialinių paslaugų srityje vyksta nemažai pokyčių, todėl ministerija yra numačiusi susitikimus su asociacijomis ir toliau tęsti. Kitas susitikimas su Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacija planuojamas po trijų mėnesių Elektrėnuose.

Taip pat ministras perdavė visiems socialiniams darbuotojams sveikinimus artėjančios profesinės šventės proga.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai