Prienuose bus rekonstruojami vandentiekio tinklai

0
896

2017 m. birželio 27 d. su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0002 finansavimo ir administravimo sutartis.

Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekto vykdytojas – UAB „Prienų vandenys“ kartu su partneriu Prienų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Prienų rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Prienų mieste bei rajone.

Viena iš projekto veiklų – Prienų miesto Stadiono gatvės, Pramonės gatvės (iki vandenvietės) vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija.

Stadiono gatvėje bus rekonstruojamas vandentiekio tinklas nuo Tyliosios g. iki pat Pramonės g. bei nuo Stadiono ir Pramonės g. sankryžos per Kauno g. iki pat vandenvietės. Įvertinus vartotojų poreikius bus rekonstruotas vandentiekio tinklas nuo vandenvietės šiaurinės dalies per Pramonės g. ir visoje Stadiono g.

Prienų mieste rekonstruotais vandentiekio tinklais bus aptarnaujami esami vartotojai.

Šiai veiklai įgyvendinti 2017 m. liepos 4 dieną pasirašyta rangos sutartis. Rangovas – UAB „Infes“. Numatoma rangos darbų pradžia – 2018 m. balandžio mėn., darbų pabaiga – 2019 m. sausio mėn.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės požeminių vandenų tarša. Darbus derinsime ir kartu sieksime, kad būtų kuo mažiau nesklandumų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai