Prienų stebuklai – nuo sklandytojų rojaus iki davatkyno

0
3233

Prienai dažnam mūsų atrodo tik visiems gerai žinomo kurorto – Birštono – priemiestis. Tačiau šis Kauno regiono miestas turi daugybę įdomių objektų. Pažinti septynis jų kviečia kelionių akcija „Magiškasis Kauno regiono septynetas“.

PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJUS (F.Martišiaus g. 13, Prienai) Tel. 8 319 60379, 8 652 99077, info@prienumuziejus.lt, www.prienumuziejus.lt.

Šiuo metu muziejus atnaujinamas ir lankomas tik susitarus.

Muziejus veikia nuo 1995 metų. Įkurtas pedagogo, visuomenės veikėjo, pirmojo Prienų elektros tinklų bendrovės direktoriaus Cezaro Pšemeneckio namuose. Muziejuje susipažinsite su Prienų krašto istorija, kultūra, tautodaile, buitimi sužinosite apie žymiausius Prienų krašto žmones. Muziejus vykdo įvairias edukacijas.

ŠILAVOTO DAVATKYNO MUZIEJUS (Naujasodžio k., Šilavoto sen., Prienų r.) Muziejus lankomas iš anksto susitarus tel. 8 687 24394.

Muziejus įkurtas vietoje, kurioje XIX a. pab. – XX a. pr. gyveno pamaldžių moterų (davatkėlių) bendruomenė, kurios veikla buvo ypatingai svarbi ir reikšminga. Jos slapta, nepaklusdamos buvusiai politiniai santvarkai, ruošė aplinkinių kaimų vaikus Pirmajai Šv. Komunijai, kartu stiprindamos pilietiškumą, tautiškumą, dorovingumą, pagarbą ir meilę savo tautai bei kraštui.

Muziejaus eksponatų kolekciją sudaro davatkėlių memorialiniai daiktai, kunigų liturginiai rūbai, paveikslai su šventųjų atvaizdais, etnografiniai ir istoriniai Šilavoto krašto artefaktai. Šilavoto kaimą ir Davatkyną jungia „Davatkėlių takelis“, pažymėtas šventųjų skulptūromis.

UAB „LIETUVIŠKAS MIDUS“ (Trakų g. 9, Stakliškių k., Prienų r.) Tel.: 8 319 61307, 8 698 52907, info@midus.lt; www.midus.lt

Stakliškių miestelyje įsikūrusi įmonė UAB „Lietuviškas midus“ turistams organizuoja ekskursijas ir degustacijas. Apsilankę svečiai turės galimybę išgirsti senojo gėrimo istoriją, pamatyti įmonės rūsius ir susipažinti su gamybos technologijomis. Neseniai restauruotame XIX a. salyklo džiovyklos bokšte yra įsikūręs midaus muziejus, kuriame atskleidžiami midaus vartojimo ypatumai.

JIEZNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO IR JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIA (Vilniaus g. 2, Jieznas, Prienų r.) www.jieznoparapija.lt

Jiezne bažnyčia pastatyta dar XVI amžiuje. Kristupas Pacas tėvo Stepono Kristupo Paco testamentu įpareigotas 1655 m. pradeda Jiezne mūrinės bažnyčios statybą, bet dėl rusų kariuomenės siautėjimo krašte ją užbaigė vėliau. 1670 m. vyskupas Kazimieras Pacas bažnyčią konsekravo šv. Arkangelo Mykolo vardu.

1768 – 1772 m. Antano Paco ir jo žmonos Teresės Radvilaitės iniciatyva bažnyčia rekonstruota. 1772 m. Vilniaus vyskupas Tomas Zenkovičius ją pašventino, papildomai suteikė ir Švento Jono Krikštytojo vardą. Architektūra – baroko stilius.

VEIVERIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJUS: PARTIZANO JUOZO–LUKŠOS DAUMANTO EKSPOZICIJA (Kauno g. 54, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r.) Tel.: 8 644 61951, veiveriumuziejus@prienumuziejus.lt

Legendiniam Lietuvos partizanui Juozui Lukšai-Daumantui skirtoje ekspozicijoje – dokumentai, nuotraukos, knygos, liudijančios jo didvyrišką auką Lietuvos vardan.

Čia yra ir vertingų daiktinių eksponatų – žmonos Nijolės Bražėnaitės – Lukšienės padovanotas paveikslėlis, kurį ji gavo dovanų iš savo vyro vestuvių proga, brolio Antano Lukšos dovanotas portretas, kuriame dailininkas Antanas Račas pavaizdavo J. Lukšą – Daumantą.

PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO BAŽNYČIA (Kęstučio g. 7, Prienai) Tel. 8 319 52190, www.prienuparapija.lt

Pirmoji medinė Prienų bažnyčia pastatyta 1609 m. 1655 m. per karą ji sudegė. 1674 m. pastatyta antroji bažnyčia, o 1750 m. iš pušies rastų suręsta dabartinė trečioji. Tai buvo 54 uolekčių ilgio ir 24 uolekčių pločio medinis pastatas su dviem koplyčiomis bei dviem kvadratinėmis zakristijomis. XIX a. pab. – XX a. bažnyčia daug kartų remontuota: perdažomas bažnyčios vidus ir išorė, pakeista stogo danga ir grindys.

1986 m. dailininkas A. Jusevičius atnaujino bažnyčios altorius. 1987 – 1988 m. dailininkas E. Žilys paauksavo didįjį altorių. Bažnyčią supa netaisyklingos formos šventorius, kurio rytinėje dalyje yra mūrinė koplyčia.

Prienų bažnyčia yra vienas seniausių ir gražiausių sakralinių pastatų Vilkaviškio vyskupijoje ir yra viena seniausių medinių bažnyčių visoje Lietuvoje (pasak kai kuriuos šaltinius – pati seniausia medinė bažnyčia Lietuvoje).

POCIŪNŲ AERODROMAS (Sklandytojų g. 7, Pociūnų k., Prienų r.) www.pociunai.lt

Skraidymo centras įsikūręs Prienų rajone, Pociūnuose, Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje.

Didžiausias sklandymo klubas Baltijos šalyse, turintis gilias sklandymo tradicijas, užauginęs ne vieną sklandytoją, žinomą ne tik Lietuvoje. Vykdomi komerciniai šuoliai parašiutu, apžvalginiai skrydžiai lėktuvu.

15min.lt informacija

Komentarai

komentarai