Prienų rajono VVG kviečia teikti projektus

0
1018

2015 m. kaimo bendruomenių projektams remti numatyta skirti apie 806 tūkst. Eur. Planuojama remti projektus pagal šias veiklos sritis:

  • verslo aplinkos kūrimas, skatinant kaimo gyventojų verslumą (iki 6 tūkst. Eur);
  •  kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas (iki 3 tūkst. Eur);
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra (iki 6 tūkst. Eur).

Su Nacionalinės paramos 2015 m. kaimo bendruomenių veiklai taisyklių projektu galite susipažinti čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1014425

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 8276, el. p. jolanta.vaiciuniene@zum.lt

Prienų rajono vietos veiklos grupė

Komentarai

komentarai