Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas vietos projektams

0
187

Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti”.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 340 742,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse prienuvvg.lt ir nma.lt, taip pat Prienų rajono vietos veiklos grupės vykdytojos būstinėje adresu Kauno g. 2, Prienai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. birželio 19 d. 09.00 val. iki 2020 m. liepos 31 d. 14.00 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos Prienų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kauno g. 2 (antrame aukšte), Prienai.

Išsamesnė informacija.

 

Komentarai

komentarai