Prienų rajono socialinių paslaugų centras vykdo atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoja atvejo vadybos procesus

0
2523

Nuo šių metų liepos 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, numatantis pagalbos šeimoms organizavimą, atvejo vadybininkams vykdant atvejo vadybos funkciją.

Atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens.

 Atvejo vadyba apima vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) (toliau – šeima) atvejo vadybos taikymo inicijavimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrą, atvejo vadybos proceso užbaigimą ir koordinavimą.

Atvejo vadybą Prienų rajono savivaldybėje gali inicijuoti:

  • Valstybės vaiko teisių apsaugos įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Prienų rajone;
  • Savivaldybės administracija, seniūnija, socialinių paslaugų įstaiga, kitos pagalbą vaikams ir šeimoms teikiančios įstaigos, organizacijos, šeima.

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A3-349 Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui suteiktu įgaliojimu, vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, nuo liepos 2 d. pradėjo dirbti 4 atvejo vadybininkai.

Prienų rajone dirbantys atvejo vadybininkai:

Bena Astrovienė, tel. Nr. 8 612 55 385, el. p. bena.astroviene@prienuspc.lt

Vilma Deltuvienė, tel. Nr. 8 630 06 605, el. p. vilma.deltuviene@prienuspc.lt

Dovilė Puodžiūnaitė, tel. Nr. 8 612 55 457, el. p. dovile.puodziunaite@prienuspc.lt

Jurgita Vaitiekienė, tel. Nr. 8 640 07 992, el. p. jurgita.vaitiekiene@prienuspc.lt

Nuoroda į Atvejo vadybos aprašą.

Prienų r. socialinių paslaugų centro informacija

Komentarai

komentarai