Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis

0
2604

Ketvirtadienį vykusiame pirmame š. m. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išnagrinėta 20 klausimų.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui patvirtintas papildomas etatas. Jis skirtas darbui atviroje jaunimo erdvėje. Iki dabar veiklą su jaunimu tęsia Prienų kultūros centro darbuotojos Roberta Ažukaitė-Zacharevičienė ir Živilė Rusevičienė, kurių iniciatyva vyksta teminės veiklos su jaunimu. Įsibėgėjusius darbus galės tęsti kompetentinga dviejų kultūros centro darbuotojų komanda. Veiklas iki kovo mėnesio prižiūri ir konsultuoja JRD konsultantas.

Pritarta sprendimui pirkti Prienų rajono savivaldybės funkcijoms įgyvendinti akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – 0,066 km ilgio 0,4 kV elektros oro linijas Bagrėno k., Prienų sen. Išpirkus minėtas oro linijas Bagrėno kaime bus galima vykdyti (kaip ir iki šiol) gatvių ir viešųjų vietų apšvietimo funkciją.
Atsižvelgiant į tai, kad naujai rekonstruotą autobusų stotį būtina pritaikyti autobusų stoties veiklai vykdyti, nutarta rekonstruotą autobusų stoties pastatą išnuomoti viešo konkurso būdu už 564 Eur (be PVM) per mėnesį.

Taryba savo sprendimu perdavė valdyti ir naudoti panaudos teise 10 metų šį Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: futbolo klubui „Prienai“ – patalpą Kauno g. 2, kur bus įkurdinta futbolo atstovybė bei įrengtos darbo vietos futbolo treneriams, Naujosios Ūtos kaimo bendruomenei – patalpas Naujosios Ūtos seniūnijos pastate, asociacijai „Pilutė“ – Pakuonio seniūnijos pastate, Skriaudžių kaimo bendruomenei – Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro patalpose, Veiverių seniūnijos bendruomenės centrui – Veiverių seniūnijos pastate.

Prienų rajono savivaldybės įgyvendinamo projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“ veiklai skirta viena iš patalpų, esančių Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate J. Basanavičiaus g. 1, Jiezno m., kurią pagal panaudos sutartį valdė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Pritarta Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Dūmė“ pirmininko prašymui anksčiau termino nutraukti turto panaudos sutartį (dėl patalpų, esančių Mokyklos g. 15-8, Paprūdžių k., Balbieriškio sen.).

Taryba sutiko, kad Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų profesinės sąjungos buveinė būtų įregistruota Socialinių paslaugų centro pastate Vytenio g. 2.

Posėdyje patvirtinta Prienų rajono savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programa. Užimtumo didinimo programoje numatyti darbai organizuojami Prienų rajono švietimo, kultūros ir sveikatos įstaigose, seniūnijose, Prienų krašto muziejuje. Savivaldybė vykdys 14 projektų, pagal kuriuos numatoma įdarbinti daugiau kaip 40 bedarbių. Didžiausias per 2018 m. 9 mėnesius bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių, Veiverių seniūnijose, todėl šiose seniūnijose užimtumo didinimo programos darbų apimtys yra didžiausios.

Siekiant užtikrinti efektyvesnį personalo darbą ir įstaigos veiklą, posėdyje patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (nuo 109 iki 113 pareigybių) Prienų globos namuose. Papildomai bus įsteigtos 4 slaugytojo padėjėjo pareigybės. 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Prienų globos namuose gyveno 205 asmenys, iš jų 167 senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su sunkia negalia. Dėl pasikeitusio globos namų kontingento, t. y. nuolat didėjančio gyventojų su sunkia negalia skaičiaus, kilo būtinybė koreguoti personalo sudėtį – didinti individualios priežiūros personalo, slaugytojo padėjėjų skaičių.

Taip pat pritarta sprendimo projektui Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure papildomai įsteigti 2 etatus (1,5 etato visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, ir 0,5 etato visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos stiprinimą).

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai