Prienų rajono savivaldybės tarybos narys A. Šidlauskas pažeidė įstatymą

0
2600

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Algimantas Šidlauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (12 straipsnio 2 dalis). Jomis valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui taikomas ribojimas atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. lapkritį ŽŪB „Nemunas“ pateikė pasiūlymą dėl Jiezno seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių sniego valymo paslaugos Prienų rajono savivaldybės administracijai. Šį pasiūlymą, kaip bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašė A. Šidlauskas, kuris tuo metu ėjo ir savivaldybės tarybos nario pareigas. Po mėnesio, atstovaudamas ŽŪB „Nemunas“, jis su savivaldybe pasirašė sniego valymo paslaugų teikimo Jiezno seniūnijoje sutartį.

VTEK pabrėžia, kad šiuo atveju nėra reikšminga aplinkybė, jog ŽŪB „Nemunas“ laimėjo savivaldybės skelbtą viešojo pirkimo konkursą dėl minėtųjų paslaugų teikimo. Taip pat nėra reikšminga, kad už paslaugą savivaldybė nemokėjo, nes nebuvo sniego, kurį būtų reikėję valyti. Įtakos teisiniam vertinimui neturi ir tai, kad A. Šidlauskas, kaip savivaldybės tarybos narys, nevertino savo vadovaujamos bendrovės pateikto pasiūlymo. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas imperatyvus draudimas atstovauti tiesiogiai nesieja šių ribojimų su interesų konfliktu, taip pat neįpareigoja įvertinti, ar priimtas galutinis sprendimas atitiko atstovaujamojo lūkesčius. Šios nuostatos pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti paties atstovavimo faktą.

VTEK pabrėžia, kad, šiuo sprendimu nesiekiama riboti juridinių asmenų teisės vykdyti komercinę veiklą. VTEK, kaip kontrolę atliekanti institucija, šiuo atveju atkreipia dėmesį, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, eidamas tarnybines pareigas, privalo laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

vtek.lt informacija

Komentarai

komentarai