Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui reikalingas socialinio darbo organizatorius

0
2233

Prienų socialinių paslaugų centrasDarbo užmokestis: 15-16 BMA.

Darbo pobūdis:

Tiesioginis vadovavimas socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis veiklai; įvairių rajono socialinių grupių gyvenimo sąlygų analizavimas, lankymasis klientų namuose;  dokumentacijos dėl socialinių paslaugų teikimo, sustabdymo ar nutraukimo administravimas;
labdaros – paramos organizavimas ir apskaita;
transporto paslaugų organizavimas ir apskaita.

Reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;
būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
būti susipažinus su įvairių tikslinių grupių psichologiniais ir socialiniais ypatumais, gebėti bendrauti su klientais ir jų aplinka;
sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
gebėti analizuoti, vertinti ir reaguoti į vykstančius socialinius pokyčius; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, valdyti kompiuterinės apskaitos programas;
išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos bei archyvavimo tvarką;
gebėti dirbti komandoje;
būti pareigingu, darbščiu, komunikabiliu, sąžiningu ir iniciatyviu.

Privalumai:

patirtis ruošiant ir įgyvendinant projektus;
patirtis socialinio darbo srityje;
žmogiškųjų išteklių valdymo, administracinio darbo ir veiklos organizavimo įgūdžiai;
vairuotojo pažymėjimas.

Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2016-07-08 el. paštu aurelija.urboniene@prienuspc.lt
Tel. pasiteirauti (8 698) 82833, (8 319) 52576.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai