Prienų rajono savivaldybė skelbia negyvenamųjų patalpų viešą nuomos konkursą

0
580

Patalpų adresas

Plotas

kv. m

Naudo-jimo paskirtis

Pradinis nuompinigių dydis, Eur už             1 kv. m.

 

Nuomos laikotarpis

Pradinis įnašas,

Eur

Negyvenamosios patalpos, esančios Vytauto Gurevičiaus g.1, Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav.

26,07

Adminis-tracinė

1,20

 

5 metų*

 

93,85

 

*Papildoma sąlyga. Turtas išnuomojamas ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui arba šio turto įrašymo į privatizavimo programą.

Pradinis įnašas lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Šis įnašas sumokamas į Prienų rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą LT177300010076937434, AB „Swedbank“. Paraiškų pateikimo terminas iki 2018 m. sausio 16 d. 10 val. Patalpų nuomos konkurso tiesiogines išlaidas padengia nuomotojas.

Paraiškos pateikiamos užklijuotame voke, ant kurio užrašyta „Turto, esančio (įrašomas norimo nuomoti turto adresas) nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: paraiška, kurioje nurodomas dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas, sąskaitos numeris ir kodas; siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m., bei pateikiamos su juridiniu statusu susijusių dokumentų, pradinio nuomos įnašo įmokėjimo kopijos.

Informaciją apie nuomojamą turtą teikia Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistas, 122 kab., tel. (8 319) 61 173, Laisvės a. 12, Prienų m. Paraiškos priimamos Savivaldybės administracijos priimamajame, 101 kab. Konkurso komisijos posėdis vyks Savivaldybės mažojoje salėje 2018 m. sausio 19  d. 10 val.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai