Prienų rajono mokyklų vadovai analizavo mokinių rezultatus

0
1556

Rugsėjo 25 d. Švietimo skyrius organizavo mokyklų direktorių ir jų pavaduotojų ugdymui pasitarimą, kuriame buvo analizuojami 2018-2019 m. m. Brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai.

Pasitarime Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas pristatė Prienų rajono švietimo būklę Lietuvos savivaldybių kontekste pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą švietimo būklės apžvalgos 2019 m. leidinį. Vyr. specialistė L. Jančiukienė apžvelgė rajono mokinių pastarųjų trejų metų Brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus. Pasitarimo dalyviai diskutavo apie ugdymo proceso kaitą, ugdymo planų teikiamas galimybes šį procesą organizuoti veiksmingiau. Ši diskusija persikels ir į mokyklų bendruomenes, mokytojų dalykininkų metodinius būrelius.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė D. Stankevičienė pasitarimo dalyvius supažindino su Renginių Prienų rajono vaikams ir mokiniams organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimais, kurie padaryti atsižvelgiant į mokyklų siūlymus.

Pasitarime viešėjo „Lietuvos draudimo“ Dainavos skyriaus vadovas Linas Mikalainis, kuris pristatė jau 20-tą kartą šalyje organizuojamą socialinę akciją „Apsaugok mane“ ir Prienų rajono mokyklų pradinių klasių mokiniams padovanojo 660 šviesą atspindinčių liemenių.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

komentarai