Prienų r. savivaldybės vietos gyventojų apklausos komisijos informacija

0
744

Informuojame, kad 2018 m. vasario 22 d. vyko Prienų r. savivaldybės mero 2018 m. sausio 25 d. potvarkiu Nr. P1-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos paskelbimo“ patvirtintos Vietos gyventojų apklausos komisijos posėdis.

Posėdžio metu buvo apibendrinti Prienų r. savivaldybės atrankinės gyventojų apklausos apklausos dalyvių būstuose, vykdytos Ašmintos seniūnijoje, Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kaimuose, Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių, Šaltupio ir Purvininkų kaimuose, rezultatai.

Apklausai buvo teikiamas klausimas: „Ar pritariate Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų nustatymui (pakeitimui) pagal parengtą planą?“.

Mero potvarkiu buvo nustatyta apklausti ne mažiau nei 253 gyventojus (ne mažiau nei 212 gyventojų, gyvenančių Ašmintos seniūnijoje, ne mažiau nei 14 gyventojų, gyvenančių Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kaimuose, ne mažiau nei 27 gyventojus, gyvenančius Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių, Šaltupio ir Purvininkų kaimuose).

Apklausoje dalyvavo 537 (32,60%) vietos gyventojai, turintys teisę dalyvauti apklausoje, iš kurių „Taip“ atsakė 471 (87,71%) gyventojas, „Ne“ atsakė 66 (12,29%) gyventojai.

Vietos gyventojų apklausos duomenų pasiskirstymas pagal seniūnijas:

Seniūnija

Dalyvavo apklausoje

Atsakė „Taip

Atsakė „Ne

Iš viso

%

Iš viso

%

Iš viso

%

Pakuonio 64 36,57 62 96,88 2 3,12
Ašmintos 429 30,82 366 85,31 63 14,69
Balbieriškio 44 55,00 43 97,73 1 2,27

 

Dėkojame gyventojams už dalyvavimą apklausoje ir pareikštą savo nuomonę.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai