Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis

0
2313

Lapkričio 29 d. posėdyje Prienų r. savivaldybės taryba svarstė aktualius Prienų kraštui ir gyventojams klausimus.

Posėdyje patvirtinta naujos redakcijos Prienų r. savivaldybės administracijos struktūra. Vadovaujantis tuo, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuris reglamentuoja, kad skyrių sudaro ne mažiau kaip 4 pareigybės, išskyrus vidaus audito tarnybas ir centralizuotas vidaus audito tarnybas, daugumos Tarybos narių pritarimu naikinamas Informacinių technologijų skyrius, o skyriaus funkcijos su pareigybėmis priskiriamos Bendrajam skyriui, taip pat panaikinamas Civilinės metrikacijos skyrius, jo funkcijos su pareigybėmis priskiriamos Teisės ir personalo skyriui, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė priskiriama Socialinės paramos ir sveikatos skyriui. Sprendimas įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Skriaudžių pagrindinei mokyklai nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 25,35 pareigybės. Pareigybių skaičius didinamas 1 pareigybe (mokyklinio autobuso vairuotojo), kadangi 2018 m. lapkričio 20 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras perdavė Skriaudžių pagrindinei mokyklai skirtą mokyklinį autobusą „Volkswagen Crafter“.
Pritarta Prienų r. savivaldybės ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bendradarbiavimo sutarčiai. Pasirašydamos sutartį šalys įsipareigoja 2018–2020 metais kartu įgyvendinti projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ ir projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Projektų metu bus atnaujintos ir pagerintos viešosios interneto prieigos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose. Tai suteiks galimybę savivaldybės gyventojams rajono bibliotekose naudotis nemokama viešąja interneto prieiga bei mokytis, skatins naudotis elektroninėmis paslaugomis ir elektroninės informacijos ištekliais.

Daugumos Tarybos narių balsais pritarta projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“. Prienų rajonui skiriama 237 000 Eur suma, Savivaldybei reiks prisidėti tik ta suma lėšų, kurios bus netinkamos finansuoti. Atviro konkurso būdu atrinktas projekto partneris – Jiezno paramos šeimai centras. Projekto metu bus remontuojamos ir įrengiamos patalpos VDC veikloms plėsti, įsigyti baldams ir įrangai, kuri būtina VDC veiklai, taip pat VDC patalpos bus pritaikomos neįgaliesiems (įrengiamas liftas). 70 proc. lėšų bus skirta Bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti. Už šias lėšas bus įsigyjamas ir įrengiamas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas.

Patvirtinti Prienų r. savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimai. Jie buvo parengti atsižvelgiant į gautus ūkininkų pašymus ir Prienų r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus. Į aprašą įtraukti kriterijai, pagal kuriuos gali būti skiriamos lėšos: gamybinių pastatų ir statinių techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies padengti skiriama iki 500 eurų; už sukuriamą kiekvieną naują darbo vietą – 400 eurų. Sukurta darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau nei vienerius metus. Dėl šios paramos formos ūkio subjektas gali kreiptis ne anksčiau kaip po 12 kalendorinių mėnesių po darbo vietos įkūrimo, pateikdamas pažymą apie vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių periodo pradžioje ir pabaigoje bei darbuotojo valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopiją; gamybinių patalpų nuomos mokesčiui kompensuoti – ūkininkams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 2 metus; prekės ženklo registravimo ir gaminių sertifikavimo išlaidoms iš dalies padengti; žemės mokesčiui iš dalies kompensuoti, kai Prienų rajono savivaldybėje ar visoje šalyje paskelbta ekstremali situacija.

Po diskusijų nuspręsta pakeitimuose išbraukti punktą dėl paramos arteziniams gręžiniams įsirengti – iki 2000 eurų (kai nėra galimybės jungtis prie vandentiekio tinklų). Taip pat numatyta, kad Iš Kaimo plėtros rėmimo lėšų dengiama ne daugiau kaip 75 procentai išlaidų ir ne mažiau kaip 60 eurų. Finansavimas vienam subjektui gali būti suteiktas vieną kartą per metus – ne daugiau kaip 4500 eurų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai