Prienų r. savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą projekto konkursą „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“

0
2278

Projekto konkurso objektas – tiekėjo parengtas projektas, išreiškiantis Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymo ir pritaikymo bendruomenės ir verslo poreikiams architektūrinę urbanistinę pagrindinių sprendinių idėją, parengtas pagal perkančiosios organizacijos nustatytas techninės specifikacijos ir supaprastinto atviro projekto konkurso sąlygas.

Projekto konkurso vykdymo tikslas – iš projekto konkursui pateiktų projektinių pasiūlymų išrinkti geriausią Nemuno upės pakrantės ir „Revuonos“ parko bei jo prieigų sutvarkymo ir pritaikymo bendruomenės ir verslo poreikiams idėją, pagal kurią bus rengiami teritorijos sutvarkymo techniniai projektai.

Prašome projekto pasiūlymus pateikti iki 2017 m. vasario 28 d. 13.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) paštu, per pasiuntinį ar asmeniškai – tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, Prienai. Vėliau gauti projekto pasiūlymai nebus priimami, pavėluotai gauti projekto pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami  atgal registruotu laišku.

Kontaktiniai asmenys:
Perkančiosios organizacijos darbuotojas, įgaliotas palaikyti ryšį su konkurso dalyviais, – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61 125, el. paštas dalia@prienai.lt;

Viešųjų pirkimų klausimais – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Linutė Mikušauskienė, tel. (8 319) 61121 el. paštas l.mikusauskiene@prienai.lt.

Supaprastinto atviro projekto konkurso sąlygas rasite čia.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai