Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai reikalingas mokyklinio autobuso vairuotojas

0
2609

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką mokyklos mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms eiti.

Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. Vairuotojas vadovaujasi Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1086.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Mokyklinio autobuso vairuotojas privalo mokėti, žinoti ir išmanyti:

1. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir aplinkosaugos, eismo saugumo reikalavimus;

2. techninės priežiūros tvarką ir priemones, jos atlikimo nuoseklumą ir terminus;

3. užtikrinti autobuso techninę ir sanitarinę būklę, švarą;

4. kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas;

5. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus ir priemones;

6. žinoti ir vykdyti kelių eismo ir saugos, vežant žmones, reikalavimus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. vairuotojo kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. gyvenimo aprašymą.

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje, Sodų 36, Pakuonis Prienų r. sav. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, tai yra, nuo 2016-09-06  iki 2016-09-19, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai