Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai reikalingas kūno kultūros mokytojas

0
794

Prienų r.  Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  kūno kultūros mokytojo pareigoms.

Pareigybės lygis: A2.
Darbo krūvis: 12 kontaktinių valandos.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
• turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
• gebėti dirbti kompiuteriu;
• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
• žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
• vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos;
• vadovavimas jaunųjų šaulių būreliui.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2017-12-19 Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt su nuoroda kūno kultūros mokytojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2017 m. gruodžio 20 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.

Tel. pasiteiravimui (8 319) 43 392, elektroninis paštas mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt arba tel. (8 687) 86 391 el.p.  direktorius@pakuonis.prienai.lm.lt.

Pakuonio pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai