Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokyklai skelbia atranką pradinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti

0
433

Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. reikalingas pradinio ugdymo mokytojas

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  pradinio ugdymo mokytojo  pareigoms.

Pareigybės lygis – A2.
Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
• Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
• Gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
• Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
• Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
• Vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2017-08-24 Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt su nuoroda pradinių klasių mokytojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2017 m. rugpjūčio 25 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.

Tel. pasiteiravimui (8 319) 43 392, elektroninis paštas mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt arba tel. (8 687) 86 391 el.p.  direktorius@pakuonis.prienai.lm.lt.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai