Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla skelbia atranką mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms užimti

0
1976

Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla skelbia atranką mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms nuo 2019-09-01 užimti

Pareigybės lygis: C.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. Vairuotojas turi vadovautis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Mokyklinio autobuso vairuotojas privalo mokėti, žinoti ir išmanyti:
1. Saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir aplinkosaugos, eismo saugumo reikalavimus.
2. Techninės priežiūros tvarką ir priemones, jos atlikimo nuoseklumą ir terminus.
3. Užtikrinti autobuso techninę ir sanitarinę būklę, švarą.
4. Kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas.
5. Pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus ir priemones.
6. Žinoti ir vykdyti kelių eismo ir saugos, vežant žmones, reikalavimus.

Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• vairuotojo pažymėjimo kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas individualiai.

Dokumentai priimami iki 2019-08-09 Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos raštinėje (Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r.) darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu: mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt su nuoroda „Vairuotojo atrankai“.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Telefonas pasiteirauti: (8 319) 59146, el. p. mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai