Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla skelbia atranką logopedo ir fizikos mokytojo pareigoms užimti

0
2233

Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla skelbia atranką logopedo pareigoms nuo 2019-09-01 užimti

Pareigybės lygis: A2.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, logopedo ir specialiojo pedagogo kvalifikaciją;
• mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas ir jų taikymas šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus. Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, bendradarbiavimas su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais ir kt.
• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti etikos normų;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
• vykdyti logopedo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• buvusių darbdavių rekomendacijas (pageidautina).

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas individualiai.

Dokumentai priimami iki 2019-08-20 Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos raštinėje (Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r.) darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu: mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt su nuoroda „Logopedo atrankai“.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Telefonas pasiteirauti: (8 319) 59146, el. p. mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt

Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla skelbia atranką fizikos mokytojo pareigoms nuo 2019-09-01 užimti

Pareigybės lygis: A2.
Darbo krūvis (orientacinis): 7 savaitinės (kontaktinės) valandos.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir fizikos mokytojo kvalifikacija;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai
dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
• žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines
technologijas.

Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
• buvusių darbdavių rekomendacijas (pageidautina).

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas individualiai.

Dokumentai priimami iki 2019-08-20 Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos raštinėje (Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r.) darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu: mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt su nuoroda „Fizikos mokytojo atrankai“.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Telefonas pasiteirauti: (8 319) 59146, el. p. mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai