Valstybės biudžeto lėšų vietos bendruomenių tarybų sprendimais patvirtintoms veikloms įgyvendinti paskirstymas

0
957

2015 m.

Vietos bendruomenės tarybos pavadinimas

Lėšos (Eur)

Vietos bendruomenės tarybos sprendimai

 Ašmintos seniūnijos VBT

1939,7

 Einamiesiems tikslams – 1438,7  Eur (renginiams
ir kt. pirkiniams)

 Kapitalui formuoti – 501,00 Eur (lauko virtuvės
įrangai renginiams įsigyti)

 Balbieriškio seniūnijos VBT

1939,7

 Einamiesiems tikslams – 439,7 Eur  (seniūnijos
vasaros šventei)

 Kapitalui formuoti – 1500,00 Eur (vaizdo stebėjimo
kameroms įsigyti)

 Išlaužo seniūnijos VBT

1939,7

 Einamiesiems tikslams – 1071,00 Eur (Joninėms ir
kitoms seniūnijos šventėms)

 Kapitalui formuoti – 868,00 Eur (kėdėms, stalui
arba vejapjovei įsigyti)

 Jiezno seniūnijos VBT

1939,7

 Einamiesiems tikslams – 119,85 Eur (Joninių
šventei), 100,00 Eur (seniūnijos atributikai įsigyti),
100,00 Eur (Kašonių sporto šventei), 119,85 Eur
(Vėžionių bendruomenei – krosniai įsigyti),  600,00
Eur (viešai erdvei Vilniaus g. 5 sutvarkyti)

 Kapitalui formuoti – 900,00 Eur (krūmapjovei
įsigyti)

 Naujosios Ūtos seniūnijos
VBT

1939,7

 Einamiesiems tikslams – 339,7 Eur (seniūnijos
sporto šventei)

 Kapitalui formuoti – 1600,00 Eur (stalams, kėdėms
įsigyti)

 Pakuonio seniūnijos VBT

1939,7

 Einamiesiems tikslams – 300,00 Eur (Žolinės
šventei),  389,7 Eur (kalėdinės eglės papuošimui)

 Kapitalui formuoti – 520,00 Eur (PVC 5×10 m
palapinei įsigyti),  700,00 Eur (nugariniam
purkštuvui įsigyti)

 Prienų seniūnijos VBT

1939,7

 Kapitalui formuoti-1939,7 Eur (kalėdinio miesto
papuošimui)

 Stakliškių seniūnijos VBT

1939,7

 Einamiesiems tikslams – 1079,7 Eur (Atvelykio,
Petrinių, Oninių, Derliaus ir Kalėdų šventėms
organizuoti)

 Kapitalui formuoti – 860,00 Eur (mikrofonams,
mikrofonų stovams, fotoaparatui įsigyti)

 Šilavoto seniūnijos VBT

1939,7

 Einamiesiems tikslams – 1050,7 Eur (gatvių
nuorodų lentelėms įsigyti)

 Kapitalui formuoti – 889,00 Eur (žoliapjovei-
krūmapjovei įsigyti)

 Veiverių seniūnijos VBT

1939,7

 Einamiesiems tikslams – 639,7 Eur (seniūnijos
vasaros šventėms organizuoti)

 Kapitalui formuoti –1300 Eur (konferencinei įrangai
įsigyti ir lauko scenos stogui uždengti)

Seniūnijos VBT yra sudaroma remiantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. Nr. T3-21 sprendimu „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-46 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje skyrimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo“ patvirtinto aprašo 2 skyriaus 4 ir 8 punktais. Punktuose nyrodyta, kokia turi būti VBT sudėtis ir kaip vykdoma VBT narių rotacija.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai