Prienų „Ąžuolo“ progimnazija skelbia atranką pradinių klasių mokytojo darbo vietai užimti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

0
2709

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija skelbia atranką pradinių klasių mokytojo (nuo 0,85 etato) darbo vietai užimti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis A2.

Reikalavimai pretendentams:
Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
Informacinių komunikacinių technologijų valdymas;
Gebėjimas taikyti aktyvius bei atviro mokymosi metodus pamokose;
Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas, teikti individualią reikiamą pagalbą spec. poreikių mokiniams;
Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, laikytis etikos normų;
Gebėti vykdyti mokytojo pareiginiuose nuostatuose aprašytas nustatytas funkcijas;
Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Gyvenimo aprašymą;
3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
6. Darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
7. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo, IKT gebėjimus patvirtinančius dokumentus;
8. Pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimų kopijas.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@azuolas.prienai.lm.lt. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Dokumentai priimami mokykloje (Kęstučio g. 45, el. p. mokykla@azuolas.prienai.lm.lt) iki 2019 m. rugpjūčio 27 d.

Telefono numeris pasiteiravimui: +370 319 51118 arba mob. 8 616 10890.

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai