Prienų „Ąžuolo“ progimnazija skelbia atranką muzikos mokytojo ir mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

0
2083

Darbo krūvis:
muzikos mokytojo – 1etatas;
mokytojo padėjėjo – 0,6 etato;
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2019-09-01.

Reikalavimai muzikos mokytojo pareigybei (pareigybės lygis A2) užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir muzikos mokytojo kvalifikacija;
• gebėjimas naudotis pasirinktu muzikos instrumentu;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti bei teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
• pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, nepriekaištinga profesinė reputacija, elgesys ir veikla, pedagogo etikos normų laikymasis;
• švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų bei kitų teisės aktų žinojimas ir laikymasis veikloje;
• muzikos mokytojo pareigybės apraše nustatytų funkcijų vykdymas.

Reikalavimai mokytojo padėjėjo (pareigybės lygis – C) pareigoms užimti:
• ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, spec. pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais;
• domėjimasis ir žinios apie mokinių mokymosi/elgesio sunkumus ir pagalbos teikimo metodus bei formas;
• LR įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, LR švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinių teisės aktų žinojimas ir vadovavimasis jais;

Privalumai (mokytojo padėjėjui):
• darbo patirtis;
• pedagogo kvalifikacija;
• rekomendacijos.

Pretenduojantys kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami nuo paskelbimo datos iki 2019-08-26 įskaitytinai Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos raštinėje nuo 9.00 iki 15.00 val. arba siunčiant registruotu laišku. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pokalbiai vyks 2019 m. rugpjūčio 27 d. progimnazijos direktoriaus kabinete. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku arba telefonu.

Tel. pasiteiravimui (8 319) 51118, elektroninis paštas mokykla@azuolas.prienai.lm.lt arba tel. (8 616) 10 890 el.p. irena.taraseviciene@gmail.com.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai