Patvirtintos lėšos 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

0
367

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-2017/947  „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo“ yra patvirtintos lėšos 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas (eurais):

Eil.

Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Iš viso eurais

Iš jų:

Prašomos lėšos iš valstybės biudžeto

Planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

1.

Viešoji įstaiga Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras (vykdytojas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialas)

14 000

5 877

8 123

2.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba (vykdytojas Prienų rajono kurčiųjų pirminė organizacija)

10 690

10 690

3.

Prienų rajono neįgaliųjų draugija

16 047

16 047

4.

Jiezno žmonių su negalia sąjunga

8 000

8 000

  Iš viso

48 737

40 614

8 123

 

Prienų r. savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Komentarai

komentarai