Paskelbti Prienų r. savivaldybės konkurso „Metų mokytojas“ rezultatai

0
2419

Įvyko tradicinis, jau 11-tasis, Prienų rajono savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“. Šiame konkurse už profesinės veiklos nuopelnus, mokinių pasiekimus, demokratinės kultūros ir pilietinių vertybių ugdymą mūsų mokyklų mokytojams ir mokyklų vadovams skiriamas Metų mokytojo apdovanojimas ir padėkos raštai, vardiniai rašikliai ir knygos „Prienų kraštas“.

Mokyklos ir Prienų švietimo pagalbos tarnyba pateikė net 37 rekomendacijas apdovanoti mokytojus. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Metų mokytojo atrankos komisija priėmė sprendimą siūlyti 19 mokytojų apdovanoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis, 18 mokytojų ir mokyklų vadovų – Prienų rajono savivaldybės mero padėkomis.

Komisijos sprendimu Prienų rajono savivaldybės 2018 metų mokytoja tapo Rasa Uleckienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė.

Rasa Uleckienė Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje dirba nuo 1999 metų. 2007 metais jai suteikta dailės mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 2017 metais – technologijų mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Mokytoja su mokiniais aktyviai dalyvauja mokyklos, rajono, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, projektuose ir festivaliuose. Šiemet tarptautiniame konkurse „Toyama Prefectural Children’s Festival“, kurį rengia Japonijos ambasada Lietuvoje ir Toyamos prefektūros meno ir kultūros asociacija (Japonija), jos parengti 8 kl. mokinių kūrybiniai darbai laimėjo sidabro ir bronzos medalius. Tarptautiniame jaunųjų dizainerių konkurse „PaKaba 2018“ 8 kl. mokinys pristatė pret-a-porte kolekciją „Lino žiedai“ ir laimėjo II vietą. Ši kolekcija pelnė II vietą ir respublikiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Adata – 2018“.

Respublikiniame XV avangardinės mados konkurse-festivalyje „Avangardas 2018“, mokytojos parengtas 8 kl. mokinys sėkmingai debiutavo pristatydamas etnografinių kostiumų kolekciją „Netoli nuėjom“ ir buvo apdovanotas II vietos diplomu, 8 kl. mokinė pristatė avangardinę kolekciją „Pilies rūsio paslaptis“ ir buvo apdovanota III vietos diplomu.
Mokytoja Rasa kasmet dalyvauja brandos egzaminų, rajoninių olimpiadų komisijų darbe, dalyvavo vertinant kolegų praktinę veiklą. Ji aktyvi įvairių tarptautinių projektų, mokyklos ir rajono metodinėje veikloje.

Mokytoja Rasa – projekto „Lyderių laikas“ kūrybinės grupės ir mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė. Mokytoja yra kalendoriaus bei logotipo, skirto „Revuonos“ pagrindinės mokyklos šimtmečiui paminėti, mokyklos laiptinės skaitmeninės spaudos fotografijos kūrybinių darbų bendraautorė. Rasa Uleckienė mokykloje ir už jos ribų rengia mokinių kūrybinių darbų parodas. Inicijuoja ir kartu su mokiniais dalyvauja pilietinėse socialinėse akcijose. Ji rašo straipsnius į mokyklos interneto svetainę, mokyklos facebook profilį, rajono laikraščius, kasmet dalyvauja tradicinėje Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodoje.

Rasa Uleckienė yra kūrybinga ir darbšti, sąžiningai atlieka jai pavestus darbus, šiltai ir betarpiškai bendrauja su mokiniais ir jų tėvais, pamokų metu ir būdama klasės vadove stengiasi ugdyti pažangiai mąstančias, kūrybingas ir iniciatyvias, doras bei atsakingas asmenybes.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai