Paskelbti konkurso „Metų mokytojas“ nugalėtojai

0
2305

Įvyko dvyliktasis tradicinis Prienų rajono savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu sudaryta Metų mokytojo atrankos komisija (komisijos pirmininkas – administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius, nariai – Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, vyr. specialistės Laimutė Jančiukienė ir Virginija Zujienė, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė) aptarė 35 mokyklų ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos pateiktas rekomendacijas apdovanoti profesionalius ir atsakingus mokytojus.

Spalio 2 d. 14. 15 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyksiančios šventės, skirtos Tarptautinei mokytojų dienai, metu visiems konkurso nominantams bus įteiktos padėkos ir vardiniai rašikliai. Šventės proga Prienų r. savivaldybė dovanos koncertą „Lietuvos trombonų projektas ir Loreta Sungailienė“.

Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis apdovanojami mokytojai, pasižymintys profesionalumu, aktyvia projektine veikla, kolegiškumu. Šių mokytojų iniciatyva tikslingai įgyvendinamos naujos ugdymo praktikos, jų mokiniai aktyviai dalyvauja varžybose, olimpiadose ir konkursuose. Padėkos skiriamos mokytojams:

Laimai Astrauskaitei, Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Vilijai Bičinskienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytojai;
Vitai Buzaitei, Prienų r. Stakliškių gimnazijos matematikos vyr. mokytojai;
Jelenai Knašienei, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Ingai Kuzminskienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiajai pedagogei metodininkei;
Ramūnui Makaveckui, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojui;
Vydmantui Petraškai, Prienų „Žiburio“ gimnazijos fizikos mokytojui metodininkui;
Ilonai Rasimavičienei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos dailės mokytojai metodininkei;
Snieguolei Sinkevičienei, Prienų meno mokyklos fortepijono vyr. mokytojai;
Jadvygai Šimaitienei, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos solfedžio mokytojai;
Inesai Tamošiūnienei, Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ vyr. auklėtojai;
Rasai Valatkaitei, Prienų r. Jiezno gimnazijos socialinei pedagogei;
Daivai Vaznienei, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo auklėtojai;
Vilijai Vilkaitienei, Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos muzikos vyr. mokytojai;
Linutei Vitkauskienei, Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ meninio ugdymo pedagogei;
Aldonai Venterienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos logopedei.

Mero padėkos skirtos mokytojams, kurie atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, kurių mokiniai tampa respublikinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais. Šie mokytojai atsakingai, profesionaliai ir kūrybiškai dirba savo mokyklose, veda rajono ir respublikos kolegoms seminarus, dalyvauja asociacijų, savanorystės veiklose. Mero padėkos bus įteikiamos šiems mokytojams:

Danutei Acuvienei, Prienų r. Jiezno gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai;
Violetai Butkuvienei, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai;
Laimutei Čepulinskienei, Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojai metodininkei;
Irenai Drižilauskienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai;
Reginai Eidukevičienei, Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Vilmai Glaveckienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytojai metodininkei ir fizinio ugdymo vyr. mokytojai;
Jūratei Grybauskienei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei;
Linui Kamblevičiui, Prienų r. Stakliškių gimnazijos priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojui;
Aldutei Klimavičienei, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei;
Astai Lasatienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos istorijos vyr. mokytojai;
Ritai Leitanienei, Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos mokytojai metodininkei;
Editai Losevaitei, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos istorijos vyr. mokytojai;
Laurai Vaznienei, Prienų meno mokyklos akordeono vyr. mokytojai;
Redai Zuikienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos technologijų mokytojai.

Mero padėkomis apdovanojami mokyklų direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui veiksmingai vadovauja mokykloms, atsakingai organizuoja mokymą ir mokymąsi, telkia visą bendruomenę mokyklos veiklai tobulinti:
„Revuonos“ mokyklos bendruomenės siūlymu Prienų rajono savivaldybės mero padėka įteikiama direktorei Ilonai Balčiukynienei.

Švietimo skyriaus siūlymu Mero padėkomis apdovanojami mokyklų direktoriai ir direktorių pavaduotojai ugdymui:
Aidutė Jurešienė, Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui;
Lina Malinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui;
Saulius Pūras, Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos direktorius.

2019 Metų mokytojo nominacija skiriama Prienų „Žiburio“ gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei Rasai Kučinskienei. Kartu su mero padėka mokytojai skiriamas unikalus stiklo suvenyras ir piniginis prizas.

Rasa Kučinskienė – iniciatyvi, kūrybinga mokytoja, kryptingai ugdanti sumanius, aktyvius ir atsakingus mokinius, besidominčius naujausiomis technologijomis ir gebančius integruotis į besikeičiančią aplinką, ją tausoti. Mokytoja, siekdama šio tikslo, išnaudoja ne tik pamokos, bet ir visas kitas galimybes gimnazijoje ir už jos ribų. Bendradarbiaudama su kolegomis: biologijos, chemijos, fizikos, anglų kalbos mokytojais, organizuoja integruotas veiklas, tyrimus, konkursus, išvykas į aukštojo mokslo įstaigas, laboratorijas, gamtinius ir kultūrinius objektus, drauge su mokiniais dalyvauja mokslinėse konferencijose, projektuose.

Mokytoją Rasą visi žinome kaip tarptautinės konferencijos „Atgal į gamtą“ Prienų „Žiburio“ gimnazijoje organizatorę, jos mokinių komanda pelnė prizines vietas nacionaliniame ir tarptautiniame konkurso „Jaunimas Europos miškuose“ etape. Rasos Kučinskienės parengti ir paskatinti mokiniai dalyvauja Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Tarptautinio Baltijos jūros projekto renginiuose. Drauge su kolegomis mokytoja kiekvienais metais organizuoja biologijos-chemijos konkursą „Gamtos labirintai“ rajono 7-8 klasių mokiniams. Jos mokiniai užima prizines vietas 9-12 klasių mokinių biologijos olimpiados rajoniniuose etapuose.

Rasa Kučinskienė dalyvauja mūsų rajono mokyklų pedagogų metodinių darbų parodose, dalijasi savo sukaupta pedagogine patirtimi su kolegomis ne tik iš Prienų rajono, bet ir Lietuvos. Mokytoja pristatė savo patirtį projekto „Lyderių laikas 3“ dalyviams, atvykusiems į stažuotes Prienų rajono savivaldybėje iš Tauragės, Šiaulių, Šilutės, Akmenės, Pagėgių, Klaipėdos rajonų.

2018 m. mokytojos profesinė veikla įvertinta asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ – R. Kučinskienė iš 200 nominantų pateko į inovatyviausių biologijos, chemijos mokytojų ketvertuką. Komisija labai gerai įvertino mokytojos pedagoginį profesionalumą, siekį kryptingai tobulėti ir pedagoginę lyderystę.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

komentarai