Pasitarime aptarti seniūnijų veiklos klausimai

0
195

Birželio 18 d. Prienų r. savivaldybėje vyko pasitarimas su administracijos seniūnijų seniūnais. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės vadovai, taip pat Priešgaisrinės tarnybos vadovas, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai.

Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pabrėžė, kad Savivaldybei pavyko gana gerai susitvarkyti su karantino iššūkiais, ir pakvietė seniūnus pasidalinti mintimis, kaip sekėsi seniūnijoms, kokios problemos ar ypatumai išryškėjo labiausiai.

Visi seniūnai pripažino, jog karantinas buvo didelis iššūkis ir seniūnijų administracijoms, ir gyventojams, tačiau kartu ir nauja gyvenimiška patirtis. Pasidžiaugta, kad žmonės suprato situaciją, tapo atsargūs, pakantūs, nebuvo priekaištų dėl nepatogumų, o nuotolinis paslaugų teikimas išryškino ir karantino privalumus: nemažai paslaugų galima teikti elektroniniu būdu, telefonu, paskiriant konkretų susitikimo su specialistu laiką, ypač deklaruojant žemę, pasėlius, todėl tokią praktiką siūloma taikyti ir ne karantino metu. Žmonės, anot seniūnų, ir toliau laikosi atsargumo ir nors renginių, bendravimo pasiilgę, kol kas linkę dar palūkėti. Seniūnijų vasaros švenčių šiais metais nutarta neorganizuoti (išskyrus Prienų krašto rudens šventę, kurioje dalyvauja visos seniūnijos), tačiau nedideli kultūros, sporto renginiai, kaip minėta pasitarime, galimi.

Priešgaisrinės tarnybos viršininkas Jonas Kvietkauskas palietė aktualią problemą –prastą privažiavimą prie vandens telkinių gaisriniams automobiliams. Vadovas prašė seniūnų įvertinti situaciją seniūnijose (ar yra tokių telkinių, ar jie tinkami naudoti, ar reikia sutvarkyti privažiavimą) ir informuoti tarnybos vadovus, kartu organizuoti apžiūras, kad bendromis jėgomis ši problema būtų išspręsta. Tarnyba, pasak viršininko, pasirengusi bendradarbiauti su seniūnais, esant reikalui padėti.

Glaudaus bendradarbiavimo, ypač dėl privažiavimo užtikrinimo prie vandens telkinių, visiems palinkėjo meras Alvydas Vaicekauskas. Mero teigimu, Savivaldybė taip pat nelieka nuošalyje nuo šios problemos, yra suplanavusi kiekvienais metais sutvarkyti po vandens telkinį.
Pasitarimo metu seniūnai pristatė, ką yra nuveikę dėl apleistų statinių, galbūt bešeimininkio turto priežiūros. Šiai veiklos sričiai Savivaldybė šiemet skyrė ypač daug dėmesio.

Administracijos nurodymu visos seniūnijos yra sudariusios apleistų statinių, sklypų, galimo bešeimininkio nekilnojamojo turto sąrašus. Šie sąrašai pateikti Savivaldybei, su specialistais aptarti veiksmų planai. Atsižvelgiant į tai, bus ieškoma turto savininkų, taikomos administracinės nuobaudos už apleistus statinius, imamasi kitų teisinių priemonių dėl įpareigojimo statinių savininkams tvarkyti savo turtą. „Darbų šiame bare labai daug, bet kito kelio nėra“, – pabrėžė meras.

Dar vienas skaudulys – Sosnovskio barščiai, kurių apstu kiekvienoje seniūnijoje. Savivaldybėje yra papildyta Kaimo plėtros rėmimo programa, kurioje numatyta dalinė kompensacija ūkininkams už valstybės žemėje augančių Sosnovskio barščių naikinimą, tačiau, kaip minėjo seniūnai, pjovimas rezultatų neduoda. Vienintelis būdas, kurį reikėtų taikyti, – žemės, kur auga invaziniai augalai, išarimas ir nuolatinė priežiūra.

Jiezno seniūnas pasidžiaugė pavasarį seniūnijai skirtu nauju traktoriumi, kuris labai pagerino aplinkos priežiūros sąlygas. Pernai tokį traktorių gavo ir Veiverių seniūnija.

Savivaldybės meras, administracijos direktorė ir kiti vadovai padėkojo seniūnams už matomus teigiamus poslinkius seniūnijose, dėmesį pakelių priežiūrai, komunalinių atliekų tvarkymui, palinkėjo ir toliau būti rūpestingais šeimininkais, tęsti darbus, apie kuriuos kalbėta pasitarime. Taip pat seniūnai paprašyti paraginti vietos verslininkus ir nevyriausybinių organizacijų atstovus dalyvauti seniūnijose planuojamuose Prienų rajono vietos veiklos grupės susitikimuose, kur bus aptartos paramos ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti galimybės, paraiškų teikimo ir finansavimo klausimai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai