Pasitarimas su Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos atstovais

0
1728

Gegužės 16 d. vyko pasitarimas su Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociacijos atstovais.

Asociacijos pirmininkė Laima Balsevičienė išreiškė nuogąstavimus dėl mažėjančių pieno supirkimo kainų. Taip pat paminėjo, kad Savivaldybė per mažai dėmesio skiria ūkininkams – labai trūksta informacijos, seminarų ar pasitarimų apie ūkininkams aktualias naujoves, teisės aktų pasikeitimus, galimybes gauti paramą iš valstybės ar Europos Sąjungos. Buvo pateikta pastabų dėl Savivaldybės kaimo plėtros rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos, žemės ūkio specialistų darbo, pabrėžta, kad taip ir nebuvo išspręstas klausimas dėl ūkininkų atleidimo nuo žemės mokesčio.

Meras Alvydas Vaicekauskas kvietė teikti siūlymus dėl Savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patikslinimo ar papildymo. Žinoma, galima diskusija dėl lėšų minėtame fonde didinimo, jeigu jos bus panaudotos tikrai tikslingai ir suteiks realią paramą ūkininkams.

Ūkininkų atleidimo nuo žemės mokesčio klausimu meras laikėsi jau ne kartą išsakytos savo pozicijos, kad toks atleidimas yra netikslingas, nes apie pusė ūkininkų žemę nuomojasi, todėl faktiškai nuo žemės mokesčio bus atleisti miesto gyventojai, kurie žemę nuomoja.

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pažadėjo, kad pasidomės žemės ūkio specialistų darbo drausme ir atsakymų į gaunamus raštus terminų laikymusi.

Po diskusijos buvo nutarta pradėti rengti pasitarimus ar mokymus ūkininkams aktualiais klausimais. Taip pat buvo sutarta, jog asociacijos atstovų susitikimai su Savivaldybės vadovais bus organizuojami dažniau.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai